Nieuwe Geneeskundige Commissie geïnstalleerd

De nieuwe Geneeskundige Commissie is geïnstalleerd door minister Antoine Elias voor een zittingsperiode van een jaar.

Een afgevaardigde van het SZF/Armulov heeft ook zitting in de commissie, zodat casussen van patiënten sneller behandeld kunnen worden en dat het traject bij het uitzenden, versneld kan worden.

De directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, is blij met de samenstelling van deze commissie, omdat die een zware taak heeft die niet alleen gaat om het keuren van landsdienaren. De commissie buigt zich ook over het uitzenden van patiënten naar het buitenland voor medische behandeling via het SZF/Armulov.

Overige berichten