fbpx
Nieuwe federatie wil marktgeoriënteerd agrarisch beleid

Het gemeenschappelijk agrarisch beleid zal meer dan voorheen marktgeoriënteerd moeten zijn. De agrarische sector moet zowel op de nationale als de internationale markt concurrerend zijn. De markt kan alleen goed bediend worden door goed geïnformeerde, vakkundige en deskundige ondernemers, die innoveren en oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen, is de onlangs opgerichte Federatie van Agrariërs van mening.

In de Federatie zijn thans vertegenwoordigers verenigd van de gewassen (de groenten- en fruitteelt, de wortel en knolgewassen), de veeteelt (de slacht- en melkveeteelt, de varkenskweek, de pluimveeteelt en kweek van kleine herkauwers) en de visserij (de bevolkingsvisserij, de industriële visserij en de aquacultuur) allen inclusief verwerking en distributie.

Daarnaast is ook de groep experts, vrouwen en jeugd vertegenwoordigd. Het eerste bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van bovenstaande sub sectoren.

De visie van de AFS is dat de agrarische sector in 2030 een hoogte zal hebben bereikt waarbij de agrariërs tot professionals zullen zijn gegroeid met duurzame en efficiënte productiemethoden waarmee kansen benut zullen worden op zowel de binnenlandse- als de buitenlandse markt en antwoord geboden kan worden op omgevingsfactoren, waaronder klimaatsverandering.

De nieuwe landbouw welke nagestreefd wordt in de vision 2030 vereist een aantal dringende en dwingende transformaties op een 5-tal gebieden, namelijk:

a. Een nieuw transparant gronduitgifte beleid gebaseerd op kennis en prestatie binnen de sector, oplossing van onverdeelde boedels/allodiaal eigendom en percelen voor agrarisch afgestudeerden;

b. Permanente kennisontwikkeling, praktijkgerichte agrarisch onderzoek, -onderwijs en – voorlichting alsmede incentives voor technische studies w.o. kwijtschelding van studieleningen voor agrarische richtingen;

c. Toegang tot goedkoop kapitaal w.o. verruiming Agrarisch Kredietfonds, operationalisering Garantiefonds, instelling Innovatiefonds, contract farming etc.;

d. Marktinformatie en toegang; m.n. tot specifieke marktsegmenten, Hi-tech/ web based marketing; en

e. Operationeel agrarisch beleid, met target productie- en exportverhoging van minimaal 5% per jaar, voldoende budget voor beleidsprogramma’s en periodieke afstemming/consultatie met de sector.

De Agrarische Federatie Suriname zal samen met de regering voortvarend werken aan de bovenstaande punten.

“De Surinaamse landbouw heeft kansen gemist, maar het is niet te laat. Sterker nog, het is een harde noodzaak om de mogelijkheden die er nog voor ons liggen nu daadwerkelijk te gaan benutten(AFS).(GFC)

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…