Nieuwe COVID-maatregelen tot en met 24 februari

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft op een persconferentie de nieuwe COVID-maatregelen die gelden tot en met 24 februari bekendgemaakt.

Hieronder de nieuwe maatregelen

Maatregel 1

Het uitgaansverbod is vanaf donderdag 11 februari 2021 tot en met woensdag 24 februari 2021 ingesteld van;
• Maandag tot en met donderdag van 21:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
• Vrijdag, zaterdag en zondag van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan tien (10) personen. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Deze zijn potentiële mass spreading events (hiervoor mag onder geen beding toestemming/ontheffing gegeven worden door de autoriteiten!) Illegale feesten zullen aanzienlijk beboet worden.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer dertig (30) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de Covid-19 maatregelen.

Maatregel 4

Alle NON-Contactsporten (met inbegrip van individuele sportactiviteiten) zijn toegestaan onder strikte naleving protocollen. Contactsporten zijn niet toegestaan.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

In de periode van woensdag 10 februari 2021 tot en met dinsdag 23 februari 2021 gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:

De navolgende sectoren zijn gesloten voor het publiek

a. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; van maandag tot donderdag is afhalen mogelijk tot 8 uur pm en levering tot 10 uur pm. Vrijdag, zaterdag en zondag is afhalen mogelijk tot 6 uur pm en levering tot 10 uur pm

b. nachtclubs, dancings, discotheken indoor dining en dergelijke;

c. bordelen;

d. bars;

De navolgende sectoren zijn open voor het publiek

a. casino’s;

b. gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;

c. kansspelkantoren;

d. recreatieoorden;

e. sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;

f. kappers, kapsalons en barbershops.

Maatregel 7

De bewaking van onze gesloten landsgrenzen wordt opgevoerd aangezien import van COVID-19-varianten, een gevaar vormt. Uiteraard zullen slechts repatrianten met quarantainemaatregelen worden toegelaten.

De grens via de lucht is dus uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:

a) Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en

b) Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.

Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10

Alle overheidskantoren zijn in de periode van woensdag 10 februari 2021 tot en met dinsdag 23 februari 2021 opengesteld op basis van minimale bezetting. Dit geldt niet voor essentiële diensten van de overheid. Personeel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt ook voor de hoge colleges van Staat (Regering, DNA)

Maatregel 11

Het toezicht op de naleving van de mondkapjes plicht op de werkplek (kantoren, bedrijfsruimten, ziekenhuizen etc) wordt opgevoerd door mensen aan te wijzen die hierop letten en optreden.

Maatregel 12

Het is eenieder, verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. Dit n.a.v. de statistieken waarbij diverse besmettingen hebben plaatsgevonden bij personen die zich hebben opgehouden bij supermarkten. M.n. het alcoholgebruik en het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten is per heden verboden en er zal hiertegen worden opgetreden.

Maatregel 13

Er mag per gezin slechts 1 persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. De verantwoordelijkheid en controle hiervan zal geschieden door de handelszaken

Maatregel 14

GLO-scholen zullen wederom opstarten vanaf maandag 15 februari 2021 onder strikte naleving van de geldende Covid-19 protocollen voor het onderwijs. Afhankelijk van de trend zal over 1 a 2 weken besloten worden het vervolgonderwijs op te starten.

Maatregel 15

Markten mogen open onder naleving van de geldende protocollen en strak toezicht van de marktmeesters, milieu- en arbeidsinspectie.

Maatregel 16

Alle winkels dienen minstens 1 uur voor de aanvang van de avondklok hun deuren te sluiten voor het publiek.

Vermeldenswaard zijn de volgende besluiten:
1. De handhaving zal intensiever zijn gedurende de komende periode.
2. Het gebruik van alcohol in het openbaar is per zaterdag 23 januari 2021 verboden
3. Het onnodig en zonder reden ophouden in groepsverband voor een winkel is verboden.

Opmerking

In het vooruitzicht ter beheersing van de epidemie is het duidelijk voor de regering dat, bij aanhouden van de huidige epidemiologische trend, nog stringentere maatregelen zullen volgen. De trend m.b.t. de infecties zal bepalend zijn.

De bevolking wordt zoveel mogelijk verzocht om reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk te gaan testen en zich te isoleren van collega’s en familie totdat de test uitslag bekend is.