fbpx

Nieuwe Covid-19-maatregelen; aantal sectoren en bedrijfstakken weer open

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi zal vanavond enkele nieuwe maatregelen in het kader van Covid-19 presenteren.
Vanaf maandag 14 september tot en met zondag 27 september gelden de volgende maatregelen:
• Maatregel 1
De weekend lockdown wordt opgeheven.
Het Uitgaansverbod van 20:00 uur in avond tot 05:00 in de ochtend blijft echter van kracht.
Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:
• Maatregel 2
De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het Covid-19 Crisis Management Team.
• Maatregel 3
De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd.
• Maatregel 4
Het onderwijsproces wordt gestart met inachtneming van de door het Ministerie ontwikkelde Covid-19 preventieprotocollen.
• Maatregel 5
Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Er zullen geen dispensaties worden verleend.
• Maatregel 6
Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 (vijftig) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de voorschriften.
• Maatregel 7
Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden, met inachtneming van de voorschriften; onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan.
• Maatregel 8
Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. De naleving en handhaving van het protocol Openbaar Vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.
• Maatregel 9
Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke maar ook bordelen en bars blijven gesloten.
• Maatregel 10
Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten zijn open uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging mits zij beschikken over terrassen in de open lucht.
• Maatregel 11
Verder zijn met de volgende sectoren en bedrijfstakken concrete afspraken gemaakt om onder de geldende voorschriften in de protocollen, open te gaan: recreatieoorden; casino’s; gok- en vermakelijkheid gelegenheden; kansspel kantoren; sportscholen, yoga dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden; contact beroepen, zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops, en markten. Ook hier geldt strikte naleving van de voorschriften.

BEKIJK OOK
Minister Mac Andrew heeft open oor voor knelpunten vakbond SAO