Nieuwe commissie voor kwaliteit en veiligheid in de radiologische zorg

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft het nieuw bestuur van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid in de radiologische zorg vrijdag geïnstalleerd.

De commissie is onder andere belast met het voorbereiden en opstellen van het stralingshygiëne en kwaliteitsbeleid in de radiologische gezondheidszorg en het adviseren over dit beleid; het voorbereiden en indien daartoe gemandateerd; verlenen van toestemmingen voor het werken met ioniserende straling.

Verder is de commissie ook belast met het houden van toezicht op de naleving van wettelijke bepalingen; het melden van nieuwe toepassingen met betrekking tot ioniserende straling aan de minister; het beheren en onderhouden van een deugdelijke administratie van relevante gegevens die betrekking hebben op de stralingshygiëne, op de stralingstoepassingen en de bronnen in de radiologische gezondheidszorg.

De commissie draagt ook zorg voor de jaarlijkse rapportage over de stralingshygiëne aan de ondernemer/vergunningshouder en de minister; het adviseren van de minister over erkenningseisen en kwaliteitscriteria voor stralingsbeschermingsopleidingen.

De leden die zitting hebben in het bestuur zijn: Whitney Rellum-Coulor als voorzitter namens het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Ben Halfhide namens de Vakgroep Radiologie in Suriname (lid), Radjesh Ramadhin namens het Bureau Openbare Gezondheidszorg (lid), Jean-Paul Gooswit, namens de Surinaamse Tandartsen Vereniging (lid).

De zittingsperiode van de commissie is een jaar.