fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Nieuwe coalitie consulteert maatschappelijke organisaties

GFC NIEUWS- De nieuwe coalitie bestaande uit VHP, ABOP, NPS en PL is dinsdag 9 juni gestart met de eerste consultaties met diverse maatschappelijke organisaties.
Hiermede wordt verdere invulling gegeven aan de doelstelling van deze samenwerkende politieke partijen om transparantie te bevorderen en beleid te maken op basis van de noden van het volk.
Tijdens de consultaties geven de organisaties hun visie ten aanzien van de actuele financieel- economische problematiek en de onzekerheden die hiermee gepaard gaan; zij zijn ook gevraagd met concrete oplossingsvoorstellen te komen en aan te geven wat zij verwachten van de nieuwe regering.
Vanwege de stringente maatregelen in verband met de Covid-19-epidemie werden de consultaties via ZOOM gehouden. De leiders van de coalitiepartijen waren conform de corona voorschriften in de vergaderzaal van de VHP, de participanten konden via ZOOM inloggen.
Op deze eerste dagen werden extensieve consultaties gehouden met bedrijfsleven organisaties (VSB, ASFA en AKMOS), alsmede met de Surinaamse Bankiers Vereniging, waarbij in een openhartige sfeer presentaties werden gehouden over de financieel-economische problematiek in het land en de gevolgen hiervan voor de leefbaarheid in het land.
Uitgebreide informatie over de gezondheidszorg werd eveneens gepresenteerd door de Medische Zending, met veel aandacht voor de Covid-19-situatie in het binnenland.
De inzichten van de verschillende organisaties zullen worden meegenomen bij de opstelling van het regeerprogramma en in de beleidsintentie van de verschillende ministeries.
Deze consultaties maken onderdeel uit van het voornemen van de coalitie om breed draagvlak te creëren voor het te
voeren beleid. De crises waar ons land voor staat, kunnen alleen door gezamenlijke inspanning worden aangepakt. Daarbij is het goed als partijen ook goed inzicht hebben in elkaars wensen en verwachtingen.
Coalitieleiders zijn uitermate tevreden met de consultaties op de eerste dag, die gekenmerkt werden door openhartigheid, professionaliteit en de bereidheid om met deze coalitie serieus en met daadkracht te werken aan de oplossing van de bestaande problemen. Allen zijn het erover eens dat alleen door inspraak en gezamenlijk optreden Suriname uit het slop kan worden gehaald.

OOK INTERESSANT
VEAPS vraagt LVV voor vrijstelling export verse sopropo naar EU