fbpx
Nieuwe coalitie consulteert maatschappelijke organisaties

GFC NIEUWS- De nieuwe coalitie bestaande uit VHP, ABOP, NPS en PL is dinsdag 9 juni gestart met de eerste consultaties met diverse maatschappelijke organisaties.

Hiermede wordt verdere invulling gegeven aan de doelstelling van deze samenwerkende politieke partijen om transparantie te bevorderen en beleid te maken op basis van de noden van het volk.

Tijdens de consultaties geven de organisaties hun visie ten aanzien van de actuele financieel- economische problematiek en de onzekerheden die hiermee gepaard gaan; zij zijn ook gevraagd met concrete oplossingsvoorstellen te komen en aan te geven wat zij verwachten van de nieuwe regering.

Vanwege de stringente maatregelen in verband met de Covid-19-epidemie werden de consultaties via ZOOM gehouden. De leiders van de coalitiepartijen waren conform de corona voorschriften in de vergaderzaal van de VHP, de participanten konden via ZOOM inloggen.

Op deze eerste dagen werden extensieve consultaties gehouden met bedrijfsleven organisaties (VSB, ASFA en AKMOS), alsmede met de Surinaamse Bankiers Vereniging, waarbij in een openhartige sfeer presentaties werden gehouden over de financieel-economische problematiek in het land en de gevolgen hiervan voor de leefbaarheid in het land.

Uitgebreide informatie over de gezondheidszorg werd eveneens gepresenteerd door de Medische Zending, met veel aandacht voor de Covid-19-situatie in het binnenland.

De inzichten van de verschillende organisaties zullen worden meegenomen bij de opstelling van het regeerprogramma en in de beleidsintentie van de verschillende ministeries.

Deze consultaties maken onderdeel uit van het voornemen van de coalitie om breed draagvlak te creëren voor het te
voeren beleid. De crises waar ons land voor staat, kunnen alleen door gezamenlijke inspanning worden aangepakt. Daarbij is het goed als partijen ook goed inzicht hebben in elkaars wensen en verwachtingen.

Coalitieleiders zijn uitermate tevreden met de consultaties op de eerste dag, die gekenmerkt werden door openhartigheid, professionaliteit en de bereidheid om met deze coalitie serieus en met daadkracht te werken aan de oplossing van de bestaande problemen. Allen zijn het erover eens dat alleen door inspraak en gezamenlijk optreden Suriname uit het slop kan worden gehaald.

Meer nieuws

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.