Nieuwe Charlesburg voldoet aan wegcategorie 2

GFC NIEUWS- De Nieuwe Charlesburgweg die momenteel een herinrichting ondergaat, voldoet aan een categorie 2 weg.
Volgens Rachel Legiman, projectmanager van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) is de weg niet te smal gekozen, aangezien de wegbreedte is gehouden op 6 meter. Hiermee voldoet de wegbreedte aan die voor een categorie 2.
“Als erop wordt gelet dat er ook een voetpad én een rijwielpad worden aangebracht, dan is de wegbreedte van 6 meter wel goed gekozen,” aldus de projectmanager. Vanwege de beschikbare ruimte kon de aannemer Kuldipsingh Infra ook niet breder gaan dan 6 meter.
De werkzaamheden van Kuldipsingh Infra zijn in volle gang. Over de gehele strekking van de Nieuwe Charlesburgweg worden er ook voetpaden aangelegd. Over de volledige strekking vanaf de Kwattaweg tot en met de Ringweg Zuid zijn de onderlagen asfalt reeds aangebracht.
Vanuit de Kwattaweg is tot 1800 meter naar binnen de toplaag ook al gelegd. Vanuit Ringweg Zuid moet hiermee nog een aanvang gemaakt worden. Volgens de projectdrager moeten de nutsbedrijven nog hun werkzaamheden uitvoeren alvorens verder kan worden gegaan met het aanbrengen van de toplaag.
Momenteel worden de opsluitbanden aangebracht alsook de basecourselaag. Legiman legt uit dat bij het wegontwerp als hoofdreden voor de herinrichting, de verkeersveiligheid voorop is gesteld. De breedte van de wegbaan is 6 meter, er is een strook van anderhalve meter dat dient als looppad en daarnaast het rijwielpad.
Volgens Legiman wordt er heel nauw samengewerkt met de nutsbedrijven. Voordat de aannemer start met zijn werkzaamheden wordt er altijd teruggekoppeld met deze bedrijven.
De Energiebedrijven Suriname (EBS) en Telesur hebben hun werkzaamheden vlot uitgevoerd. Nu is het aan de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) om te werken aan de aansluitingen. “Als dat gereed is kan de aannemer vlot verder werken,” zegt Legiman.
Ze dankt de gemeenschap voor haar medewerking tot nu toe en vraagt nog even begrip en geduld voor de wegwerkers. Ook vraagt ze dat men vooral let op de snelheid op plekken waar er gewerkt wordt.

Overige berichten