Nieuwe CBB-directeur wil dienstverlening verder verbeteren

Dennis Menso, de nieuwe directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), is van plan om samen met de staf en deskundigen van het bureau te werken aan de verdere verbetering van de dienstverlening. “Met een goede bevolkingsadministratie kan je veel doen voor het land, omdat het de basis is voor heel wat ontwikkelingen”, zegt Menso.

Voor Menzo is het een prettige uitdaging om op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het land. Voor de komende periode zal volgens Menzo de verkiezingen één van de prioriteiten zijn bij de activiteiten van het CBB.

Suriname staat er volgens hem bekend om het houden van goede verkiezingen. Het CBB vervult daarin een belangrijke rol, zegt de directeur. Dit houd in dat indien zaken goed geadministreerd zijn, de verkiezingen ook goed voorbereid kunnen worden.

Voor de rest moeten zaken die nu lopen verder worden verbeterd. Burgers moeten volgens hem, als ze naar een bureau gaan het gevoel krijgen dat de overheid helpt zaken vlot af te handelen, schrijft het NII.

Menso zal zich de komende periode eerst goed laten informeren door de deskundigen alvorens verder in details te kunnen treden, voor wat betreft de werkzaamheden van het CBB. Wel staat vast dat hij samen met de medewerkers het bureau naar grotere hoogten zal tillen.

De directeur wil onder meer af van lange rijen bij de loketten, hierbij zal het automatiseringsproces een belangrijke rol spelen.

Menso is de vorige leiding van het CBB erkentelijk voor het vele werk dat is verzet. Dat stukje werk gaan we voortzetten, zegt hij zelfverzekerd.(GFC)

Overige berichten