fbpx

Nieuwe bezoldigingsreeks KBS gaat op 1 januari in

GFC NIEUWS- Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zegt dat het concept organogram van het Korps Brandweer Suriname (KBS) is bijgesteld en goedgekeurd en dat de nieuwe bezoldigingsreeks op 1 januari 2020 ingaat.

De KBS-ambtenaren zijn officieel reeds uit het Fiso-systeem gehaald. In afwachting op de nieuwe bezoldigingsreeks krijgen de brandweerambtenaren een overbruggingstoelage.

De minister sprak tijdens de jaarafsluiting van het KBS waar 242 brandweerambtenaren in een naast hogere rang zijn bevorderd.

Het gaat om twee commandeurs die bevorderd zijn tot adjunct-hoofdcommandeur, tien hoofdbrandmeesters 1ste klasse tot commandeur, veertien hoofdbrandmeesters tot hoofdbrandmeesters 1ste klasse en 38 brandmeester 1ste klasse tot adjunct-hoofdbrandmeester.

Verder werden bevorderd 16 adjunct-hoofdbrandmeester tot hoofdbrandmeester, 18 brandmeester tot brandmeester 1ste klasse, 1 onder brandmeester tot brandmeester, 2 brandwacht 1ste klasse tot hoofdbrandwacht, 140 brandwacht 2e klasse tot brandwacht 1ste klasse en 1 brandwacht tot brandwacht 2e klasse.

De hoofdcommandant van de brandweer Radjen Jakhari feliciteerde de bevorderde manschappen voor het behalen van deze mijlpaal in hun loopbaan binnen het korps. Hij riep ze op om zich te blijven inzetten, zodat de gestelde doelen ook in het jaar 2020 kunnen worden behaald.

“Investeer in u zelf en zit niet te wachten op slechts de organisatie om uw kennis en kunde voor het uitoefenen van uw taken op te vijzelen. Continuous learning is a must. De wereld blijft niet stil staan en de moderne techniek tot educatie ligt binnen ons handbereik”, zo richtte hij zich tot de bevorderde brandweerlieden.

Volgens de hoofdbrandweercommandant is er in het afgelopen jaar continu gewerkt aan de beleidsprioriteiten, zoals: de verbetering van de mobiliteit van het brandweerkorps, verbeterde huisvesting, kwalitatieve upgrading van het personeel, community safety programma’s en het scheppen van betere werkomstandigheden.

BEKIJK OOK
Man aangehouden voor poging tot verkrachting 14-jarig meisje

Ondanks de milde budgettaire situatie van de brandweer geniet het korps, volgens de hoofdcommandant-brandweer, de volle ondersteuning van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) en is er veel bereikt in 2019.

Hij noemde als voorbeeld: de start van de onderofficiersopleiding, de introductie van een eigen korpsvlag, aanschaf van veiligheidsschoenen, bluslaarzen en handschoenen.

Ook de aanschaf van goed onderhouden blusvoertuigen en zes nieuwe logistieke voertuigen, de overdracht van een brandweerambulance door de Fransen en de samenwerkingsovereenkomsten met de brandweer Haaglanden voor de kwaliteitsversterking op officiers- en onderofficiersniveau, plaatste hij onder de realisaties voor 2019.

In 2020 zal het beleid gericht worden op specifieke doelen, zoals een goed functionerende organisatie waarbinnen een vernieuwd integriteitsbeleid, het introduceren van een gedragscode en de goede status en rechtsposities van het personeel onder zullen vallen.

Minister Getrouw ging ook in op de gerealiseerde doelen, zoals de hoofdbrandweercommandant die heeft uiteengezet. Voor de bewindsman zullen deze projecten onverkort worden voortgezet in 2020.

Hij voegde de renovatiewerkzaamheden op de verschillende brandweerposten en de bouw van de garages voor de hulpposten Moengo en Groot-Henar aan het rijtje toe. De bewindsman gaf aan dat uiterlijk februari 2020 het ministerie wil starten met de officiersopleiding voor de brandweer.

De hoofdcommandant van de brandweer ziet graag dat het opleidingscentrum van de brandweer te Santo Boma voor het eind van deze regeerperiode wordt overgedragen en een aanvang wordt gemaakt met de elementaire brandweeropleiding. Ook ziet hij graag een specifieke brandweercursus voor universitaire en hbo-opgeleiden binnen het KBS.