Nieuwe bemensing commissie Vrij Verkeer van Personen

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de commissie Vrij Verkeer van Personen (VVP) opnieuw bemenst. Deze commissie is ingesteld na de ratificatie van het verdrag van Chaguaramas in 2006. Dit verdrag handelt over vrij verkeer van personen en kapitaal binnen de landen van de CARICOM.

Als er vreemdelingen wensen te werken in ons land, kan dat niet buiten het gezichtsveld van het ministerie van Arbeid. Vreemdelingen hebben over het algemeen een werkvergunning nodig van het ministerie van Arbeid, echter geldt dit niet voor bepaalde groepen uit de CARICOM.

Sedert 2006 zijn er categorieën aangewezen door de CARICOM die zich vrijelijk mogen bewegen binnen de lidlanden. Intussen gaat het om 7 categorieën: afgestudeerden van de Universiteit, mediawerkers, artiesten, sporters, muzikanten/musici, leerkrachten en verpleegkundigen.

De CARICOM-burger die in een van deze categorieën voorkomt dient wel in het bezit te zijn van een het Bekwame Burgercertificaat van de CARICOM. Dit certificaat kan worden aangevraagd in alle lidlanden, waaronder Suriname. Ook Surinamers die wensen te werken in een van de landen van de CARICOM mogen dit certificaat aanvragen.

De Commissie Vrij Verkeer van Personen heeft onder meer als opdracht om aanvragen voor dit certificaat te toetsen, alvorens de minister te adviseren om dit document te verstrekken aan de aanvrager. Ook dienen CARICOM-burgers die in het bezit zijn van zo een certificaat zich aan te melden bij de commissie, alvorens ze zich op onze arbeidsmarkt begeven.

De commissie VVP is interdepartementaal ingesteld voor de duur van 1 jaar. De nieuwe voorzitter van de commissie is de jurist Rowan Noredjo die onderdirecteur Arbeidsmarkt is op het ministerie van Arbeid. Hiërarchisch valt de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen onder zijn verantwoordelijkheid.

De overige leden van de commissie zijn: Rita Henry (Arbeid), Marijke Bhaggoe (Handel, Industrie en Toerisme), Milton Top (Onderwijs Wetenschap en Cultuur), Chairme Haakmat Koningferander (BUZA), Giovanni Sarigoeno (BIZA), Farida Weegman (JUSPOL), Ronel Douglas (Defensie), Andjeniedevi Autar (Volksgezondheid).(GFC)