“Nieuwe bedrijven moeten bestaansrecht nog bewijzen”

Het is in de eerste plaats niet wijs om nieuwe registraties van bedrijven met opheffingen van bedrijven, zonder een nadere analyse met elkaar te vergelijken.

Nieuwe registraties zijn namelijk de ‘new kids on the block’ die hun bestaansrecht nog moeten bewijzen, zegt de coördinator van de PWO Small Business Development Unit, Armand Zunder.

De afgelopen dagen is er volgens Zunder een discussie opgelaaid waar appels met peren werden vergeleken, terwijl er nauwelijks gepraat werd over hoe het vraagstuk defacto mogelijk zou kunnen worden aangepakt. Het gaat in deze om standpunten over het aantal bedrijven die in het jaar 2018 zijn opgeheven en het aantal bedrijven dat door registratie erbij zijn gekomen.

Enige achtergronden

Aangezien de Surinaamse economie de afgelopen vier jaar een serieuze economische crisis heeft doorgemaakt en tekenen van herstel begint te tonen, maar nog steeds op het economische ziekbed ligt is het goed om na te gaan hoe een deel van de geregistreerde economische bedrijvigheid zich in de periode 2014 tot en met 2017 heeft ontwikkeld.

Het beeld in de vier eerste crisisjaren dat uit jaarverslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken is gehaald was als volgt:

Periode Nieuwe registraties Opheffingen
2014 2.552 2.151
2015 2.640 4.038
2016 2.676 1.702
2017 2.895 819
2014-2017 10.763 8.710

Opheffingen zijn volgens Zunder bedrijven die al omzetten hebben gemaakt, netwerken hebben opgebouwd, al werkgelegenheid hebben geschapen en soms ook al directe en zeker al indirecte belastingen aan Lanti hebben betaald.

Het cijfermateriaal zegt overigens niets over de grootte van de bedrijven voor wat betreft de hoogte van de gepleegde investeringen, de omzet, de arbeidsplaatsen en de economische ‘impact’.

De conclusie is echter wel gerechtvaardigd dat zowel bij de inschrijvingen als bij de opheffingen het in hoofdzaak is gegaan om eenmanszaken en bedrijven in de sectoren detailhandel, overige handel en tussenpersonen.

Wat echter wel te betreuren was is dat in de periode 2014-2017 er 503 bedrijven in de sector nijverheid en industrie zijn opgeheven, terwijl er sprake was van 860 geregistreerde inschrijvingen in deze uiterst belangrijke sector van onze economie.

De twee voornaamste conclusies die PWO Small Business Development Center uit het cijfermateriaal heeft getrokken zijn dat: 1. een belangrijk deel van de bedrijvigheid, met name de micro en kleine bedrijven in ons land niet crisisbestendig zijn geweest. De bedrijfsopheffingen spreken hieromtrent duidelijke taal. 2. Startende ondernemers moeten op de een of andere manier terzake het beheer van hun bedrijven worden versterkt.

De praktijkgerichte trainingen

De eerste stap die in dit kader wordt gemaakt, is het uit de kast halen en afstoffen van de training: Hoe start je je eigen bedrijf.

In deze training komen business modellen, verdienmodellen, marktstrategieën, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het begrijpen van ondernemingsplannen aan de orde. Deze training start op 11 februari 2019 en telt 8 trainingsdagen.

De volgende training in februari gaat over het praktijkgericht opzetten van kippenteeltbedrijven. Deze training start op 27 februari 2019 en telt ook 8 trainingsdagen plus een bedrijfsbezoek aan operationele kippenteeltbedrijven.

Overige berichten