Nieuwe archeologische vindplaats op schelprits achter Alliance

GFC NIEUWS- Een gemengde delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het Directoraat Cultuur (Johan Roozer, Irene Meulenberg en Stephen Fokké) en de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, GMD (Winston Plet, Andy Emanuelson en Maikel Possé) brachten een inspectiebezoek aan de schelprits achter Alliance.

De Maritieme Politie droeg zoals gewoonlijk zorg voor de logistieke ondersteuning en begeleiding.

Aanleiding voor het inspectiebezoek op 22 oktober, was de ontdekking van enkele aardewerkscherven op 13 oktober jongstleden in een berg schelpen naast de citrus steiger van Alliance.

De schelpen bleken naderhand afkomstig te zijn van de schelpconcessie van Laurence Soeleman, die op Motkreek de schelpconcessie kreeg toegewezen.

De delegatie werd op Alliance opgewacht door Soeleman. Onderweg naar de concessie werd gestopt bij een oude schelpafgraving waar op diverse plekken pre-Colombiaanse aardewerkscherven werden ontdekt.

Op de iets verder gelegen schelpconcessie van Soeleman zijn ook verschillende aardewerkscherven gevonden.

Deze nieuwe archeologische vindplaats op de schelprits achter Alliance is het zoveelste bewijs dat inheemsen op de hoger gelegen schelpritsen in onze kustvlakte hebben gewoond.

Deze vondst maakt andermaal duidelijk dat het noodzakelijk is om de archeologische richtlijnen en het vergunningenstelsel op korte termijn af te kondigen en dat archeologisch vooronderzoek verricht moet worden alvorens tot uitgifte van concessies over te gaan.

Daarnaast is de vondst een toevoeging aan de pre-Colombiaanse geschiedenis van dit gebied daar er relatief weinig bekend is.

Nader onderzoek van de aardewerkscherven door archeologe Irene Meulenberg van de Archeologische Dienst zal uitwijzen wat de relatieve ouderdom is.

Vooralsnog is onduidelijk of het hier betreft losse vondsten dan wel een nederzetting, gezien het terrein al eerder verstoord werd voordat het als concessie werd uitgegeven.

Na afloop van het bezoek werd op Alliance een korte briefing door Meulenberg gehouden, waarbij de eerste bevindingen aan Soeleman werden medegedeeld.

Hij zegde zijn volledige ondersteuning toe aan verder archeologisch onderzoek op zijn concessie.