fbpx

Nieuw SHATA-bestuur gaat zich meer inzetten voor ontwikkeling toerismesector

GFC NIEUWSREDACTIE- De Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) heeft op 22 december een bestuursverkiezing gehouden tijdens de algemene leden vergadering.
Het zittende bestuur onder leiding van de heer Marc Waaldijk is afgetreden vanwege de statutaire bestuursperiode van 4 jaren.
Bij acclamatie hebben de aanwezige leden een nieuw bestuur gekozen en geïnstalleerd onder het voorzitterschap van Sylvia Ang.
Het bestuur van de SHATA bestaat verder uit de volgende personen: Gyo Gummels -secretaris, Karuna Kartaram – penningmeester, Johan Sandie – commissaris en Ronny Bhoelai – commissaris.
Het is een grote uitdaging om de toeristische sector tijdens en na de coronaperiode niet alleen te helpen overleven maar in sneltrein vaart weer goed op de rails te zetten.
Met haar motto: “toerisme is de motor van de groene economie”, zal het nieuwe bestuur van SHATA onverminderd doorgaan met het goede werk van het voormalige bestuur en proberen de toeristische branche in de komende twee jaren ten behoeve van de leden verder tot bloei te brengen.
SHATA gelooft in samenwerking met alle belanghebbenden en zal binnen de Public-Private-Partnership-gedachte ernaar streven dat toerisme door overheid en de samenleving als belangrijke economische branche wordt gezien en prioriteit krijgt bij de ontwikkeling van Suriname.
In de komende jaren en met name gedurende de zittingsperiode van dit nieuwe bestuur zal alle aandacht worden gegeven aan een duurzame ontwikkeling binnen toerisme.
Toerisme neemt andere sectoren met zich mee, zoals transport, productie, handel, landbouw, veeteelt en niet te vergeten de human resources.
Het nieuw bestuur hoopt zo snel mogelijk met alle actoren samen de geplande doelstellingen te bereiken.

BEKIJK OOK
STVS overhandigt ingezameld bedrag symbolisch aan ROS