Nieuw schooljaar ook geen toelating 3-jarigen tot Kleuter A

GFC NIEUWSREDACTIE- Kinderen in Suriname die na december 2024 vier jaar oud worden, zullen dit schooljaar ook niet worden toegelaten tot het eerste leerjaar (Kleuter A) van het basisonderwijs.

De departementsleiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname heeft besloten dat slechts kinderen die tot en met 31 december 2023 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, toegelaten mogen worden tot het eerste leerjaar van het basisonderwijs.

OOK INTERESSANT
Heldhaftige redding van man op Wijdenboschbrug

Kinderen die na 31 december 2023 4 jaar oud worden, mogen niet worden ingeschreven voor het schooljaar 2023-2024.

Het ministerie zegt zich te zullen blijven inzetten voor een verantwoorde en structurele oplossing voor het dringende vraagstuk van het toelaten van driejarigen tot het basisonderwijs.