fbpx

Nieuw schooljaar aangevangen

Het nieuwe schooljaar is vandaag aangevangen. Op verschillende scholen waren ouders al heel vroeg met hun kind(eren) aanwezig, dit vooral omdat ze de verkeersdrukte hadden willen vermijden.

Schoolvriendjes en -vriendinnetjes zagen elkaar weer terug op het schoolerf na een welverdiende vakantie van zes weken. Tot zover zijn er geen problemen gemeld voor wat het openbaar schoolvervoer betreft.

Voor heel veel kleintjes is het wennen omdat zij voor het eerst naar de “grote school” gaan, na hun periode van thuisblijven met mama en/of papa of bij de oppas.

Op de meeste scholen begon de dag zoals gewoonlijk met het zingen van beide coupletten van het volkslied, waarna leerkrachten, oude als nieuwe, zich met de kinderen naar de respectieve lokalen begaven. Daarvóór werden zij toegesproken door de schoolleiders die vooral de leerlingen, ouders en personeel een vruchtbaar schooljaar toewensten.

Minpunt van dit schooljaar is de stopzetting van het project Naschoolse Opvang, waarvoor er volgens het onderwijsministerie een evaluatie zal worden gedaan.

Overige berichten