fbpx

Nieuw platform ‘Suriname verdient excuses en herstelbetaling'

GFC NIEUWS- De organisaties Grani, de Federatie van Rastafarians in Suriname, Fiti Fu Wini, de Nationale Reparatie Commissie Suriname en enkele individuele ondersteuners hebben de koppen bij elkaar gestoken om in deze complexe sociaal-economische tijd gezamenlijk te gaan werken aan het bewustzijn en de eenheid van mensen van Afrikaanse komaf in ons land.
De organisaties hebben gekozen om hiervoor een platform op te richten waar in het vervolg ook andere organisaties en personen zich kunnen aansluiten. De naam van het platform is: ‘Suriname verdient excuses en herstebetaling’.
Het eerste bestuur van het Platform bestaat uit: Agnitha Jozefzoon (voorzitter), Romeo Kotzebu (secretaris), Jacintha Vigilandzoon (secretaris) en de commissarissen: Muriёl Tuinfort, Peter Richelieu, Sakia Cotino, Nel Jamini, Elvira Waterberg en Armand Zunder.
Het platform gaat werken aan de vergroting van het historisch bewustzijn en aan het zelfbewustzijn van de doelgroep en zal zich in het bijzonder op de jongeren richten.
In het kader van het vergroten van het bewustzijn zal het platform werken aan het produceren van informatie en materiaal van vóór de periode van slavenhandel en slavernij en de periode daarna. De bewustwording zal ook betrekking hebben op het heden en op de toekomst.
De bewustwordingsprocessen en de acties zullen onder meer worden gekoppeld aan het initiatief van de Gemeente Amsterdam om op 1 juli 2021 openbare excuses aan te bieden voor haar slavernijverleden.
Op 23 juni 2019 heeft de meerderheid van de fracties in de gemeenteraad van de Gemeente Amsterdam het besluit genomen dat Amsterdam op 1 juli 2020 excuses zou aanbieden voor haar rol in het slavernijverleden van haar ex-koloniёn. Het initiatief is toentertijd ingediend door de fracties van DENK, GroenLinks, BIJ1, ChristenUnie, PvdA, SP en D66. Deze datum is vanwege de Covid-19-pandemie met een jaar verschoven naar 1 juli 2021.
De organisaties verenigd in het platform zijn de mening toegedaan dat er mede vanuit het vergroten van het historisch besef van hun doelgroep er vooral uit Suriname een antwoord moet worden gegeven op onder andere de volgende vragen: waarom wil Amsterdam nu (pas) excuses aanbieden voor hun slavernijverleden van honderden jaren?
Aan wie wensen de bestuurders van de Gemeente Amsterdam precies excuses aan te bieden? Beseft men wel dat de eerste personen die in ons land tot slaaf zijn gemaakt Inheemsen waren en dat er daarna genocide onder deze groep oorspronkelijke bewoners van ons land is gepleegd?
Beseffen de Amsterdamse bestuurders van nu welke pijn en verdriet hun voorouders in Suriname hebben veroorzaakt en hebben achtergelaten, waarom wil men in Amsterdam excuses aanbieden terwijl de slavernij in Suriname eeuwenlang heeft plaatsgevonden?
Zijn de Amsterdamse bestuurders zich er van bewust dat de gevolgen van de slavernij nog steeds voelbaar en zichtbaar zijn in Suriname en in hun andere ex-koloniёn?
De bewustwordingsprocessen zullen vooral worden gericht rond de thema: waarom excuses en waarom reparaties, met als basis eenheid, vooruitgang en ontwikkeling van de doelgroep.

BEKIJK OOK
Noah kan eindelijk geopereerd worden