fbpx

Nieuw organogram LVV sinds 2019 goedgekeurd

GFC NIEUWS- Naar aanleiding van een recent verschenen persbericht van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), waarbij zij hun misnoegen uiten over de implementatie van het nieuw organogram van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij laat de minister van LVV, Rabindre Parmessar, allereerst optekenen dat hij altijd openhartig heeft gesproken met de FSA en langs deze lijn altijd bereid en open is geweest om middels dialoog aan tafel zaken te bespreken.
Het verbaast de bewindsman dat de FSA gekozen heeft om via een persbericht dit onder zijn aandacht te brengen.
De bewindsman wenst dan ook verder in te gaan door te stellen dat sinds de jaren 70 het idee leefde voor herstructurering van het ministerie, gezien de veelheid van activiteiten en de belangen van de diverse sectoren die gediend moeten worden.
De bewindsman kwam na zijn aantreden heel gauw tot de ontdekking dat de toen geldende organisatiestructuur niet bevorderlijk is voor het ministerie.
Het ministerie heeft altijd een algemeen directeur gekend en een onderdirecteur voor elk van de sectoren met name landbouw, veeteelt en visserij en het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. De algemeen directeur was belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de 4 onderdirectoraten met als gevolg dat de activiteiten binnen het ministerie vertraagd werden uitgevoerd.
Om verandering te brengen hierin is in nauw overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw werkbare organisatiestructuur voor het ministerie. Tevens zijn de meeste functies per directoraat herbeschreven en opgestuurd voor herwaardering daar deze niet meer voldeden aan de eisen van de huidige ontwikkelingen nationaal, regionaal en internationaal.
Met het nieuw structuur is beoogd verandering te brengen door het ministerie op te delen in 4 directoraten, met elk een directeur die met een specifiek vakgebied wordt belast en direct verantwoording verschuldigd is aan de minister. De directeur kan zich dan in dat specifiek vakgebied specialiseren en gericht presteren. Dit systeem werkt volgens de bewindsman effectiever en efficiënter.
Het nieuw organogram van het ministerie is sinds oktober 2019 goedgekeurd middels een resolutie. Vanaf dit moment is begonnen met het identificeren van geschikte kandidaten voor de invulling van de functies volgens het nieuw organogram, waarbij ter zake deskundigen in beeld zijn gebracht en conform ingezet.
Het ministerie is erop voorbereid dat bij de voortgang van de implementatie van het nieuw organogram zaken aan de orde zullen komen, waarvoor kleine aanpassingen aan het organogram te zijner tijd gepleegd moeten worden.
Op 31 januari heeft de bewindsman tijdens zijn opo yari toespraak reeds aangegeven dat het nieuw organogram de komende maand verder ingevuld zal worden en hierdoor de directoraten meer verantwoordelijkheden krijgen. Verder gaf hij aan dat het ministerie van LVV zich nog meer moet richten op haar dienstverlening naar de samenleving toe.
De bewindsman verduidelijkt dat het verzoek voor de benoemingen reeds lang gedaan is bij de President en worden de laatste formaliteiten nu afgerond. Derhalve is er geenszins sprake van personen op de valreep benoemen daar hij ervan overtuigd is dat hij personen die naar zijns inziens zaken kunnen bewerkstelligen en een voortrekkersrol kunnen vervullen heeft voorgedragen en geen externe personen en of partijloyalisten heeft voorgedragen, integendeel. Kennis en deskundigheid is de leidraad geweest en geen politieke kleur. Het is dan niet op zijn plaats om hiermee politiek te bedrijven.
In de afgelopen maanden is duidelijk gebleken dat de bewindsman de agrarische sector wil tillen naar een hoger niveau, waarbij effectief en efficiënt werkgedrag vereist is, teneinde de beste resultaten te kunnen boeken. Continuïteit van goed beleid, dat is wat noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname en de bewindsman is ervan overtuigd dat de basis hiertoe gelegd is voor zijn opvolger.

BEKIJK OOK
PURP lanceert jongerencampagne “Wij erven deze stad” op AdeKUS