fbpx

Nieuw logo Surinaamse Postspaarbank symboliseert groei en vertrouwen

Een nieuwe koers voor een van de oudste banken van Suriname. De Surinaamse Postspaarbank grijpt terug naar haar beginwaarden uit het verleden, de gedachte waarmee de bank is opgericht. Terug naar eenvoud en het bieden van financiële veerkracht aan klanten.

Symboliek voor dit nieuw ingeslagen tijdperk is een nieuw logo, dat op donderdag 6 oktober op het hoofdkantoor aan de Knuffelsgracht te Paramaribo wordt onthuld. Het nieuwe logo illustreert groei, dynamiek, kracht en vertrouwen.

Het centraal stellen van het klantbelang is daarbij een van de belangrijkste speerpunten van de bank. Aan het klantbelang wordt veel waarde gehecht, omdat dit de beste garantie biedt dat klanten op een eerlijke en professionele manier worden behandeld.

Het palet aan producten van de bank wordt ontwikkeld vanuit die klantbehoefte, met transparante en eerlijke voorwaarden. Daarbij moeten klanten, volgens de visie van de Surinaamse Postspaarbank, in staat worden gesteld om hun eigen verantwoordelijkheid beter te kunnen overzien, en zal de bank haar klanten geen producten verkopen waarvan zij weet dat daarmee het klantbelang niet wordt gediend.

Met deze nieuwe koers die de Surinaamse Postspaarbank vaart, wordt het publieke belang nog beter gediend. Onder meer door een sterkere focus op de wensen en behoeften van de samenleving in het algemeen en de klant in het bijzonder wil de bank samen met de klant en de maatschappij groeien.

De nieuwe slogan ‘Groeien doen wij samen’ is met het oog hierop gekozen. Dat de bank haar slogan ook uitdraagt, bewijst onder meer de verstrekking van hypotheken voor huisvesting aan minder draagkrachtigen en de recente ingebruikname van een pinautomaat op plantage Johanna Margaretha aan de rechteroever van de Commewijnerivier.

Klantvriendelijker bankieren en vergroting van de bereikbaarheid zijn andere doelen die de bank zich in dit kader stelt. Hiermee kan de faciliterende rol naar particulieren en het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf (MKB), beter worden vervuld. De Surinaamse Postspaarbank wil daarbij optreden als sparringpartner en adviseur door bijvoorbeeld samen met het MKB na te gaan hoe businesscases voor nieuwe ondernemings- of uitbreidingsplannen haalbaar kunnen worden gemaakt met behulp van op maat gesneden financieringsmogelijkheden.

Onder de slogan ‘Het gevestigd vertrouwen sinds 1880’ heeft de organisatie zich ruim 136 jaar staande gehouden. Als enige bank die 100% eigendom is van de Staat Suriname en dus volledige staatsgarantie geniet wil de Surinaamse Postspaarbank dit vertrouwen verder gestand doen en toont zij haar wilskracht door nadrukkelijk de keus te maken voor groei en samenwerking.(GFC)

Overige berichten