fbpx

Nieuw bestuur voor NIS en Jeugd Adviesraad

De minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, heeft een nieuw bestuur geïnstalleerd voor de Stichting Beheer en Exploitatie Nationaal Indoor Stadion (NIS) en de Jeugd Adviesraad (JAR). De installatie geschiedde middels overdracht van de beschikkingen, statuten en staatsbesluiten, op donderdag 20 december 2018.

De stichting heeft ten doel het NIS en de daarbij behorende accommodaties naar behoren te beheren en te exploiteren, teneinde dit monument van vriendschap tussen de Volksrepubliek China en de Republiek Suriname in stand te houden.

Het bestuur heeft een zittingstermijn van 2 jaar en wordt voorgezeten door Jerrel Rotsburg van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, met ondersteuning van de leden Meriam Asodanoe (Sport- en Jeugdzaken), Tisha Doekhie (Sport- en Jeugdzaken), Soerinder Besessar (Sport- en Jeugdzaken), Presiosa Denswil (Financiën), John Landsdorf (Openbare Werken, Transport en Communicatie) en Michael Watson (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur).

BEKIJK OOK  Nieuwe paspoortprinters onderweg

De zittingstermijn van de JAR is 1 jaar. De raad zal onder leiding van Richenel Trustfull functioneren.

De taken van de raad zijn: het gevraagd en ongevraagd adviseren, het doen van aanbevelingen aan het Nationaal Jeugdparlement ten behoeve van het jeugdbeleid en het verwerken van de beraadslagingen en meningen van het Jeugdparlement in beleidsdocumenten.

Trustfull wordt ondersteund door de leden Emmy Hart, Konrad Acton, Priya Sital, Raynel Enfield, Fayaz Sharman en de secretaris Gilbert Powel.(GFC)