fbpx

Nieuw bestuur Lions Club Kwatta 2015-2016

Lions Club Kwatta kiest jaarlijks een nieuw bestuur volgens de statuten, afgelopen vrijdag 26 juni is het nieuw bestuur geïnstalleerd.

Het komend bestuursjaar 2015-2016 zal de Club worden geleid door Lion Patrick Swami-Persaud(President), Lion Ravi Sriram (Secretaris) en Lion Udairay Panchoe(Penningmeester).

Het uittredende bestuur kijkt terug op een succesvolle jaar. De afgelopen periode zijn er schoolpakketten uitgereikt en verder het Best geslaagdenproject, Weeskinderenproject, Seniorenproject, renovatie mediatheek, Schoon drinkwaterproject, voorts is er ondersteuning gegeven aan diverse instellingen en individuen.

Ook de jaarlijkse fundraisingsactiviteiten mag zeer succesvol genoemd worden, zoals het Divalibrodenproject, Duckcurry Competition en de kleurkaartenactie. Met de opgehaalde gelden en sponsorgelden worden de projecten gefinancierd.

Lions Club Kwatta bedankt ook alle sponsoren, die het mogelijk heeft gemaakt ondersteuning te geven aan de samenleving.

In totaal heeft Lions Club Kwatta een bedrag van srd 158.000 besteed aan de doelgroepen, zoals de jeugd, senioren burgers, personen met een beperking en in nood verkerende mensen.

V.l.n.r.: Lion U. Panchoe, Lion P. Swami-Persaud en Lion R. Sriram

Naar meer berichten...