fbpx

Nieuw-Aurora krijgt extra stembureau

Uit oriëntatie van de verkiezingswerkgroep Legger in het Boven-Suriname gebied, blijkt dat op Nieuw-Aurora er nog één stembureau moet komen.

Er zijn in dat gebied ruim negenhonderd kiezers, wat een overschrijding is van het toegestane aantal van 750 kiesgerechtigden per stembureau.

Naast de recreatiezaal (krutu oso) die als stembureau wordt gebruikt, zal voor de komende verkiezingen ook de Johannes Arabischool van het EBGS worden ingezet. Dit zegt Soraya van den Berg, coördinator van de werkgroep Legger.

Het besluit om de Arabischool ook als stemlocatie te gebruiken, is genomen na overleg met de bestuursambtenaren die belast zijn met het gezag over het dorp. “De kiezers zullen verdeeld worden in twee groepen, waarbij een groep zal stemmen op het bestaande stembureau in de recreatiezaal en de andere groep op de Johannes Arabischool. De ruim negenhonderd kiezers komen niet alleen uit Nieuw-Aurora, maar ook uit de omliggende dorpen zoals Adawai, Goensi, Ladoewani, Matrosikondre en Tjalikondre.”

Tijdens het oriëntatiebezoek eind mei heeft de werkgroep alle twintig bestaande stembureaus op zestien locaties in het Boven-Suriname gebied bezocht en gecontroleerd op de bruikbaarheid en beschikbaarheid.

De controle geschiedt door middel van een identificatieformulier, waarbij wordt nagegaan of de nodige nutsvoorzieningen, veiligheids- en hygiëneaspecten en logistiek zaken in orde zijn. “Wij hebben geconstateerd dat alle bestaande stembureaus nog te gebruiken zijn”, zegt van den Berg.

“Aan de hand van het identificatieformulier is gebleken dat het in de dorpen meer gaat om water en elektra-voorzieningen die niet optimaal aanwezig zijn. Er zijn wel lichtmotoren, maar die hebben dan geen brandstof. Deze informatie wordt doorgeleid naar de werkgroep Logistiek, die samen met de districtscommissariaten ervoor zal zorgen dat de nutsvoorzieningen optimaal beschikbaar zijn voor de algemene vrije en geheime verkiezingen in mei 2020.”