fbpx
Niets aan het toeval overgelaten voor garantie vlotte inzaai

GFC NIEUWS- De coördinatoren van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Openbare Werken Communicatie en Toerisme, vertegenwoordigers van het districtscommissariaat, directeur en staf van het OWMCP, zijn bij elkaar gekomen om de watersituatie in Nickerie voor de najaarsinzaai onder de loep te nemen.

Op deze bespreking is gekeken naar de conditie van de verschillende aanvoerkanalen. Het Wakay pompgemaal, de waterstand in de Nani zwamp en de kunstwerken.

Ook is aan de orde gekomen hoe alvast in de polders waar dat mogelijk is een inzaaikalender kan worden toegepast.

Volgens August Lila directeur van het OWMCP, zijn de pompen te Wakay gereed. Elk moment kan de eerste honderdduizend liter diesel van de zeshonderdduizend die nodig is voor 120 dagen pompen op Wakay arriveren.

Het Corantijnkanaal is schoon, alleen zullen er ter hoogte van kamp 13, enige reparaties moeten worden gepleegd aan een afvoerbuis, die lekkages vertoond.

Ook de verschillende verdeelwerken die het water naar de verschillende polders moet geleiden, zijn in werkende staat.

Op dit moment is het waterpeil van het Nani verdeelwerk 2.70 m NSP, wat betekent dat nu nog zonder te pompen boeren reeds van water kunnen worden voorzien. Dit peil daalt echter dagelijks met bijkans 2 cm omdat ook in de verdeelwerken nog lekkages voorkomen.

Op 20 oktober zullen de kunstwerken worden opengezet, zodat het irrigatiewater naar de verschillende aanvoerleidingen kan stromen.

Zodra het waterpeil richting 2.20m NSP daalt, zullen de Wakaypompen worden opgestart zegt Lila.

Vanuit de ministeries van LVV en OWC&T worden er nu stappen ondernomen om daar waar er in de primaire aanvoerkanalen verstoppingen zijn geconstateerd, die onmiddellijk op te schonen.

Het werken met een inzaaikalender voor alle polders, is vooralsnog niet mogelijk omdat niet alle sluizen en inlaatkleppen in optimale staat verkeren, waardoor de waterdistributie niet goed kan worden geregeld.

Toch zal LVV de komende dagen wederom met waterschappen om de tafel gaan om, waar de kunstwerken wel goed functioneren, als pilot volgens een inzaaikalender in te zaaien. Dit moet ook worden gezien als leermoment, om kinderziekten die zich eventueel kunnen voordoen gelijk op te lossen.

Wat betreft de rechteroever van de Nickerierivier, is de mobiele pomp die tot nog toe heeft zorg gedragen voor de afvoer van overtollig water in stelling gebracht, om nu in te pompen.

Terwijl het werk aan pomp 1 in het pompgemaal Wageningen wordt voortgezet, zijn de 2 andere pompen in het gemaal gereed gemaakt om ook in Wageningen en de Middenstandspolder boeren van voldoende irrigatiewater te voorzien om een vlotte inzaai te garanderen.

Meer nieuws

Geldautomaat Paramaribo opgeblazen

GFC NIEUWS- Dieven hebben vannacht een geldautomaat aan de Ringweg in Paramaribo opgeblazen met explosieven. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Hertelling in geheel land onmogelijk

GFC NIEUWS- Een landelijke hertelling op dit moment is niet mogelijk. Als de president het aan mij persoonlijk had gevraagd, had ik hem gezegd dat…

NPS verliest 1 zetel in Paramaribo

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) van voorzitter Gregory Rusland blijkt na het verder verwerken van de stemmen door Binnenlandse Zaken (Biza) een zetel…

OKB publiceert processen-verbaal Paramaribo

GFC NIEUWS- Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft vanavond het grootste deel van de processen-verbaal van Paramaribo geplaatst op haar website. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Nerkust ontkent ‘gerommel’ met dozen in NIS

GFC NIEUWS- Voorzitter van Kiesdistrict 1 Paramaribo, Mike Nerkust, ontkracht alle beschuldigingen dat hij gemeend heeft om twee dozen met processen-verbaal te ontvreemden. Dikke vrouwen…

Bouterse: de druiven worden zuur

GFC NIEUWS- President Desi Bouterse – wiens partij de NDP bij de verkiezingen van 25 mei 16 zetels behaalde volgens de officieuze resultaten – zal…

Samenscholingsverbod verruimd naar 250

GFC NIEUWS- Het Covid-19 Management team heeft het samenscholingsverbod van 50 personen opgevoerd naar 250 personen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

VHP, NPS en ABOP voeren al gesprekken

GFC NIEUWS- Terwijl de officiële uitslag van de verkiezingen nog moet worden vastgesteld, zijn de VHP van Chan Santhoki, de ABOP van Ronnie Brunswijk en…

216 repatrianten hebben gestemd

GFC NIEUWS- Repatrianten in quarantaine hebben op 25 mei hun stem uitgebracht. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Hertelling stembureau 168 nog gaande

GFC NIEUWS- Voorzitter Mike Nerkust van het Hoofdstembureau Paramaribo heeft bekendgemaakt dat stembureau 168 (Latour ) wegens ongeregeldheden opnieuw geteld zal worden. Dikke vrouwen makkelijk…

Hertelling biljetten stembureau 168 Paramaribo

GFC NIEUWS- Vanwege een onvolledig proces-verbaal zullen de stembiljetten van stembureau 168 van Kiesdistrict 1 Paramaribo opnieuw worden geteld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

SNWIS blijft de tellingen volgen

Vanmiddag omstreeks 12.00 uur wordt het verkiezingsproces voor wat Paramaribo betreft, voortgezet in het NIS. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Ingezonden| De kaarten zijn geschud

GFC NIEUWS- In mijn column van 19 mei 2017 met als kop “Wat Nu” stelde ik onder meer dat tijdens een NDP-bijeenkomst destijds in OCER…

AFP bezorgd over verloop verkiezingsproces

GFC NIEUWS- Het Anti-Fraude Platform (AFP) heeft met verontrusting de aanlevering van stembussen en verkiezingsmaterialen geobserveerd vanochtend bij het NIS. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Zetel Wanica toch naar PL

GFC NIEUWS- De Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo heeft in plaats van ABOP de zetel in Wanica behaald. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

ABOP maakt goeie beurt

GFC NIEUWS- De ABOP van Ronnie Brunswijk heeft volgens de voorlopige cijfers van de verkiezingen van 25 mei landelijk 9 zetels behaald, 4 meer dan…

“100% groei voor de NPS”

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft bij de verkiezingen van 25 mei volgens de voorlopige cijfers 4 zetels landelijk behaald. Dikke vrouwen makkelijk…