fbpx

Niets aan het toeval overgelaten voor garantie vlotte inzaai

GFC NIEUWS- De coördinatoren van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Openbare Werken Communicatie en Toerisme, vertegenwoordigers van het districtscommissariaat, directeur en staf van het OWMCP, zijn bij elkaar gekomen om de watersituatie in Nickerie voor de najaarsinzaai onder de loep te nemen.

Op deze bespreking is gekeken naar de conditie van de verschillende aanvoerkanalen. Het Wakay pompgemaal, de waterstand in de Nani zwamp en de kunstwerken.

Ook is aan de orde gekomen hoe alvast in de polders waar dat mogelijk is een inzaaikalender kan worden toegepast.

Volgens August Lila directeur van het OWMCP, zijn de pompen te Wakay gereed. Elk moment kan de eerste honderdduizend liter diesel van de zeshonderdduizend die nodig is voor 120 dagen pompen op Wakay arriveren.

Het Corantijnkanaal is schoon, alleen zullen er ter hoogte van kamp 13, enige reparaties moeten worden gepleegd aan een afvoerbuis, die lekkages vertoond.

Ook de verschillende verdeelwerken die het water naar de verschillende polders moet geleiden, zijn in werkende staat.

Op dit moment is het waterpeil van het Nani verdeelwerk 2.70 m NSP, wat betekent dat nu nog zonder te pompen boeren reeds van water kunnen worden voorzien. Dit peil daalt echter dagelijks met bijkans 2 cm omdat ook in de verdeelwerken nog lekkages voorkomen.

Op 20 oktober zullen de kunstwerken worden opengezet, zodat het irrigatiewater naar de verschillende aanvoerleidingen kan stromen.

BEKIJK OOK
VHP: deze dag symboliseert vrijheid nakomelingen van tot slaaf gemaakte voorouders

Zodra het waterpeil richting 2.20m NSP daalt, zullen de Wakaypompen worden opgestart zegt Lila.

Vanuit de ministeries van LVV en OWC&T worden er nu stappen ondernomen om daar waar er in de primaire aanvoerkanalen verstoppingen zijn geconstateerd, die onmiddellijk op te schonen.

Het werken met een inzaaikalender voor alle polders, is vooralsnog niet mogelijk omdat niet alle sluizen en inlaatkleppen in optimale staat verkeren, waardoor de waterdistributie niet goed kan worden geregeld.

Toch zal LVV de komende dagen wederom met waterschappen om de tafel gaan om, waar de kunstwerken wel goed functioneren, als pilot volgens een inzaaikalender in te zaaien. Dit moet ook worden gezien als leermoment, om kinderziekten die zich eventueel kunnen voordoen gelijk op te lossen.

Wat betreft de rechteroever van de Nickerierivier, is de mobiele pomp die tot nog toe heeft zorg gedragen voor de afvoer van overtollig water in stelling gebracht, om nu in te pompen.

Terwijl het werk aan pomp 1 in het pompgemaal Wageningen wordt voortgezet, zijn de 2 andere pompen in het gemaal gereed gemaakt om ook in Wageningen en de Middenstandspolder boeren van voldoende irrigatiewater te voorzien om een vlotte inzaai te garanderen.