Niet-residerende ambassadeur Thailand op werkbezoek in Suriname

De niet-residerende ambassadeur van Thailand, Surasak Suparat, heeft woensdag een kopie van zijn geloofsbrieven aangeboden aan minister Yldiz Pollack-Beighie. Suriname en Thailand onderhouden sinds 24 februari 1987 diplomatieke betrekkingen.

De ambassadeur was van 17 tot 19 januari voor een werkbezoek in Suriname. In samenwerking met de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt er een Roadshow georganiseerd, met als doel de mogelijkheden te presenteren op het gebied van handel en investeringen.

Ook was er ter gelegenheid van de viering van 30 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Thailand een receptie donderdag gehouden voor het diplomatieke en consulaire corps en bet bedrijfsleven.

De bewindsvrouw sprak haar waardering uit voor het uniek initiatief van Thailand en het feit dat het Surinaams bedrijfsleven hierbij investerings- en handelsmogelijkheden kan aftasten. Hiermee wordt voor Suriname uitvoering gegeven aan de oproep van de President om de economie van Suriname te diversifiëren.

Suriname bedankt Thailand voor de geboden ondersteuning in het kader van capaciteitsversterking. Voor 2018 zijn reeds bijkans 35 trainingen en beurzen aangeboden aan Suriname via het bilateraal programma genaamd Thailand International Development Cooperation Agency, meer bekend als AITCA.

De ambassadeur gaf aan dat Thailand middels het concept van Zuid-Zuid samenwerking veel kan betekenen voor Suriname. Specifieke ondersteuning kan gegeven worden op het gebied van toerisme, landbouw, onderwijs en volksgezondheid.

De diplomaat zal in maart 2018 wederom in Suriname vertoeven om zijn geloofsbrieven aan de president aan te bieden. Van die gelegenheid zullen de regeringsfunctionarissen gebruik maken om verdere besprekingen te voeren met als doel tastbare resultaten te verkrijgen.

In het verlengde van deze officiële ontmoeting werd aan Maurino Pansa, zijn aanstellingsbrief als Honorair Consul (HC) van Thailand in Suriname overhandigd door minister Yldiz Pollack-Beighle.

Zowel de minister als de HC zijn het erover eens dat deze benoeming moet worden aangegrepen om de mogelijkheden van de landen tot wederzijds voordeel te doen strekken. De HC sprak zijn dank uit aan de minister en de president voor deze benoeming. Hij gaf de zekerheid zich sterk te zullen maken voor de economische en culturele diplomatie tussen de twee landen.(GFC)

Overige berichten