fbpx

“Niet meer belasting betalen, maar iedereen laten meebetalen”

In zijn openingswoord bij het seminar dat georganiseerd is door het ministerie van Financiën, benadrukte minister Gillmore Hoefdraad dat het noodzakelijk is dat de overheid meer inkomsten genereert en dat we dit “samen moeten opbrengen”.

Bij dit groots seminar dat recentelijk werd gehouden gaf de beleidsmaker aan niet alleen het hele belastingstelsel te willen reorganiseren en hervormen, maar vooral een zodanig systeem te introduceren dat iedereen belasting betaalt.

De Surinaamse regering heeft besloten, net zoals in meer dan 230 landen, om de belasting over de toegevoegde waarde, BTW in Suriname in te voeren vanaf juli 2018.

Wanneer de BTW in werking treedt, zal de belastingvrije grens en de belastingschijven van de loonbelasting en inkomstenbelasting worden opgetrokken. Dit betekent dat iedereen per saldo meer in zijn/haar portemonnee over zal moeten houden. De Omzetbelasting komt bij de implementatie van BTW te vervallen.

John de Lannoy, coördinator van het transformatie traject, is ingegaan op de problemen en uitdagingen die Suriname heeft op het gebied van belastingen en het zorgen voor voldoende overheidsinkomsten. Hij heeft aangetoond dat Suriname veels te weinig belasting int, in verhouding tot de omringende landen in de regio.

Verder heeft hij gewezen op de gevaren die kunnen ontstaan als het belastingstelsel en de belastingdienst niet direct worden getransformeerd. “Pappen en nathouden is geen optie. In landsbelang is onmiddellijke actie vereist,” aldus Hoefdraad.

OOK INTERESSANT
Ingaande vandaag geen middagpoli en weekenddiensten RGD-artsen

Joan Veldhuizen, Inspecteur der Directe Belastingen, heeft uitgelegd dat de transformatie 2 tot 3 jaar gaat duren, waarbij de eerste tastbare mijlpalen en resultaten al in 2018 zichtbaar zullen zijn. Er komt een nieuw Fiscaal Identificatie Nummer (FIN) voor elke belastingplichtige.

De belastingorganisatie zal conform moderne organisatie structuren functioneel inrichten. Het nieuw aangeschaft IT – systeem zal het mogelijk maken voor de belastingplichtige om online hun aangifte in te dienen.

Het eerste belastingmiddel waarvoor deze mogelijkheid zal worden uitgetest, is de loonbelasting. De andere belastingsoorten worden op een later moment opgenomen in het nieuwe online en klantvriendelijk IT – systeem.

Roy Rijger is ingegaan op de fiscale uitdagingen en de herzieningsmogelijkheden en heeft aangegeven dat het fiscaal beleid een spiegel is van de samenleving waarop de nieuwe slogan van de belastingdienst is gebaseerd: “Samenleven, samen kiezen, samen betalen”.

Verder is Rijger dieper ingegaan op de Invoering van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). Vanuit diverse invalshoeken heeft hij uitgelegd wat de uitdagingen zijn van de BTW, hoe die bij wet tot stand komt en hoe gestalte wordt gegeven aan de verschuiving van de belastingdruk van loon – en inkomstenbelasting naar de BTW.

In december zullen informatiesessies worden gehouden waarbij het ministerie van Financiën dieper zal ingaan op de BTW.(GFC)