fbpx

Niet een ieder krijgt een perceel van de overheid, slechts een heel beperkt deel

INGEZONDEN- Vele duizenden mensen die in Suriname wonen hebben een perceel aangevraagd. Een groot deel van hen is in de veronderstelling dat ze ooit een stuk overheidsgrond toegewezen zullen krijgen. Sommigen van hen wachten al heel lang.

Het is jammer dat een overgrote meerderheid het niet zal meemaken: het krijgen van een overheidsperceel.

Zij kunnen wachten tot ze een ons wegen, maar die dag zal nooit komen. En daarvoor is er een speciale reden die simpelweg te maken heeft met geld.

DE PRECIEZE REDEN WAAROM SLECHTS EEN BEPERKTE GROEP GEEN PERCEEL KRIJGT

Veel kapitalisten in ons land hebben hun geld geïnvesteerd in percelen, woningen en zakenpanden.

Deze vertegenwoordigen een bepaalde waarde. De waarde van investeringen in onder meer onroerend goed vertoont de afgelopen decennia een stijgende trend.

Het geld dat is gebruikt voor het kopen van percelen en of het bouwen van huizen/panden is in feite virtueel gegroeid. Het blijkt dus een redelijk veilige en lucratieve methode te zijn om geld te beleggen.

De waarde van percelen wordt mede gevormd op basis van vraag en aanbod. Als de overheid er nu toe overgaat om aan een ieder een perceel te “geven”, wordt de balans tussen vraag en aanbod volledig verstoord.

BEKIJK OOK
Vrouw schrikt wakker en ziet onbekende man met haar telefoon in zijn hand

De geldwaarde van alle andere percelen/panden zullen daardoor enorm kunnen dalen. De huizen- en percelenbezitters zouden hun virtueel opgebouwd vermogen dus binnen korte tijd zien verdampen.

De macht van vooral “personen met geld in Suriname” moet niet onderschat worden, ze zijn verweven met de politiek.

U kunt er daarom dus van uitgaan dat geen enkele regering het zal wagen, lukraak duizenden gronden toe te wijzen aan aanvragers. Dat zal steeds mondjesmaat gebeuren om de balans niet al te veel te verstoren.

Uw grondaanvraag zal lang blijven liggen! De financiele belangen van kapitaalkrachtigen prevaleren!

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Afro-Surinaamse ouders moeten hun kinderen meer pushen om beter te presteren