fbpx
Facebook Pagelike Widget

Niet alleen bouwkavels, maar ook landbouwgrond voor Paranen

GFC NIEUWS- Met als doel het terugdringen van het occupatievraagstuk en het stimuleren van zelfvoorzienend zijn, heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) grondpapieren voor bouwkavels en ook landbouwgrond aan bewoners van Para overhandigd.

De bereidsverklaringen en toewijzingsbeschikkingen werden zondag in het Multi Functioneel Centrum van het districtscommissariaat Para uitgereikt door onder meer ambassadeur Ricardo Panka, de parlementariërs Patrick Kensenhuis en Jennifer Vreedzaam en ROGB-directeur Leandra Woei.

Ambassadeur Panka benadrukte dat dit project – namelijk het nieuwe La Vigilantia woningbouwproject dat is geïnitieerd vanuit ROGB – meer in het teken staat van in eerste instantie het mede helpen oplossen van het occupatievraagstuk in het district Para, voornamelijk in Para-Oost. Daarnaast is het de bedoeling om mensen tegemoet te komen die allang een stukje terrein willen hebben om hun huis op te zetten.

Het gaat om een groep van in totaal 508 personen, waarvan echter niet allemaal hun grondpapieren konden ontvangen vanwege de geldende maatregelen in verband met COVID-19. Er werd alvast een eerste groep geselecteerd, terwijl de overigen in de komende periode uitgenodigd zullen worden.

Volgens ambassadeur Panka gaat het om mensen die al decennia wachten op hun bereidsverklaringen en toewijzingsbeschikkingen. De functionaris zegt dat het beleid van de regering Bouterse erop gericht is om zoveel mogelijk de achterstanden in de uitgifte van gronden in alle districten in Suriname in te lopen. “We nemen daarbij niet alleen de nieuwe, maar ook de oude aanvragen mee.”

Op het project zijn er ongeveer 1700 kavels geprojecteerd, voor Paranen, benadrukt ambassadeur Panka. Behalve het vraagstuk van occupatie is ook gedacht aan mensen cq landbouwers die bereid zijn landbouw uit te oefenen om zelfvoorzienend te zijn. Een gedeelte van het gebied is daarom ook gereserveerd om landbouwkavels te verstrekken. De grootte van de kavels variëren van 400m2 tot 1000m2.

Het project ligt te La Vigilantia aan de zuidzijde van de Para doorsnee – het kanaal dat loopt vanaf Wittenbergkondre tot de Surinamerivier – en gaat vervolgens over de brug langs de Sir Winston Churchillweg en de weg naar Afobaka.

Met de strategische ligging van de onderstations van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en de Energiebedrijven Suriname (EBS) verwacht ambassadeur Panka dat de mensen die gefaciliteerd zullen worden binnen afzienbare tijd voorzien worden van goed en gezond drinkwater. Hij benadrukte dat het om een gigantisch project gaat.

De groundbreaking ceremony is voorzien voor de komende week. Na de ontbossing zullen de wegen aangelegd worden zodat de mensen de aan hun toegewezen kavels kunnen bezoeken. Ambassadeur Panka zegt dat er veel werk vooraf is gegaan om tot het moment van uitreiking van de grondpapieren te komen.

Het werk is gedaan door een team onder zijn leiding in samenwerking met de staf van directeur Woei. De aannemer Main Transport heeft in een vroeg stadium onderzoek laten doen en een kaart van het gebied laten vervaardigen, waarmee de deskundigen van het ministerie verder aan het werk konden.

Ambassadeur Panka bracht in herinnering dat er op 23 oktober 2019 een is aanvang gemaakt met het verstrekken van toewijzingsbeschikkingen en bereidsverklaringen aan mensen woonachtig in Para. Toen werden er in Para-Oost 468 grondpapieren verstrekt. “Ondertussen is het proces van aanvaarding van de BV’s in volle gang en ik denk dat binnen korte tijd ook die groep in aanmerking zal komen voor haar toewijzingsbeschikking,” zegt ambassadeur hij.

Hij gaf aan dat het toewijzen van gronden geen gunst van de regering is, maar het recht van elke Surinamer op een stukje grond. Ook moet het idee niet ontstaan dat dit gebeurt vanwege de aanstaande verkiezingen. “Het is een ongoing process,” aldus de functionaris, die liet weten dat komende week een aanvang wordt gemaakt met de tweede fase.

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…