fbpx

Niet alle processen-verbaal verkiezingen aangeplakt op stembureaus

GFC NIEUWS- Het Anti-Fraude Platform (VHP, NPS, PL, ABOP, DOE, PALU, DA’91, DNL, STREI, PRO, A20, SPA), is ernstig verontwaardigd over het feit dat een aanzienlijk aantal stembureaus hebben nagelaten of zelfs geweigerd, het afschrift van het proces-verbaal van de gehouden stemming direct aan te plakken, zodat het leesbaar en zichtbaar is voor alle belangstellenden, inclusief politieke waarnemers.
Tevens hebben zij geweigerd bezwaren die ingediend werden door aanwezige politieke waarnemers conform het kiesbesluit aan te nemen en mee te nemen in hun proces-verbaal.
“Wij wijzen u erop dat de stembureaus die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, in strijd hebben gehandeld met de Kiesregeling en vragen u daarom dringend om te bewerkstelligen dat per direct alle processen-verbaal van de kiesdistricten aangeplakt worden op de Hoofdstembureaus.”
“Daarnaast is het dringend vereist de politieke waarnemers alsnog in de gelegenheid te stellen bezwaren aan te tekenen indien zij dat wenselijk achten, conform hun rechten daartoe zoals vastgelegd in de Kiesregeling. Het Anti-Fraude Platform doet een dringend beroep op u om de genoemde wettelijke bepaling correct na te leven, zoals dat verwacht kan worden van een land waar goed en behoorlijk bestuur onderdeel zijn van onze democratie,” schreef ze aan het Onafhankelijk Kiesbureau.

BEKIJK OOK
Opvang Afghanen in het kader van buitenlands politie internationale solidariteit