Niet alle opleidingen tot Buitengewoon Agent van Politie erkend bij KPS

Het Korps Politie Suriname (KPS) laat weten dat voor instituten de mogelijkheid is gecreëerd om naar de waarnemend korpschef van het KPS, commissaris Roberto Prade een verzoek te richten voor de registratie en goedkeuring van de door hen aangeboden opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP).

Gebleken is dat er instanties zijn die de bovengenoemde opleiding aanbieden, zonder geregistreerd te zijn bij het Korps Politie Suriname met als gevolg dat kandidaten die deze opleiding hebben afgerond geen of niet altijd een legitimatiebewijs kunnen maken bij het KPS. Dit vanwege het feit dat zowel de opleiding als het curriculum onbekend zijn bij het KPS.

Het Korps Politie Suriname stelt zich niet aansprakelijk voor opleidingen tot BAVP die niet geregistreerd staan bij de politieorganisatie.

Overige berichten