Niemand in Suriname wordt rijk met eerlijk werken voor een baas

INGEZONDEN- Indien jij je kop in het zand steekt en de waarheid dus niet durft aan te nemen, zal je het nooit toegeven.

En jammer genoeg zijn er een heleboel ontkenners in Suriname. Ze blijven maar dromen en de mooiste luchtkastelen bouwen.

Zij geloven er heilig in dat het ze met een eenvoudige kantoorbaan zal lukken om een mooi huis te bouwen, een redelijke auto te kunnen aanschaffen en een welvarende leefstijl erop na te kunnen houden.

Maar een ieder die tenminste tot tien kan tellen weet maar al te goed dat het wishful thinking is.

Niemand in Suriname zal met eerlijk werken op een kantoor of waar dan ook puissant rijk worden.

De gemiddelde salarissen die worden uitbetaald in dit land zijn dermate laag, dat het niet eens genoeg is om de vaste laten te betalen, voldoende boodschappen te doen en je tank te vullen met brandstof.

De pijnlijke conclusie die getrokken moet worden is dat mensen in loondienst in Suriname altijd relatief arm zullen blijven.

OOK INTERESSANT
Het raadsel van de verdwenen bauxietinkomsten in Suriname

Diegenen die zich in de politieke top bevinden en zo hun slinkse methodieken hebben om er rijker van te worden, net als zakenlui die gigantische winsten maken over de ruggen van het arme volk, hebben dat allang ingezien.

Zij zijn niet blijven vasthaken in de verouderde gedachte dat je door voor een baas te werken uiteindelijk extreme rijkdom zal vergaren of een hoge levenstandaard in stand zal kunnen houden.

Die route naar grote welvaart is allang passé.

Indien je in Suriname rijk wil worden zal je de politiek of zakenwereld in moeten gaan.

Foto ter illustratie.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.