fbpx

NH start bewustwordingscampagne over waterbronnen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in Suriname is een bewustwordingscampagne gestart voor het beheer en de bescherming van oppervlakte waterbronnen.

Het betreft een campagne in het kader van het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation Phase 2 Project (GCCA+) dat wordt ondersteund door de Europese Unie (EU) en het United Nations Development Programme (UNDP Suriname).

Binnen dit project worden op verschillende locaties billboards opgezet. Het eerste Water Awareness billboard is ceremonieel onthuld op het Kofidjompo-plein te Lelydorp.

Het directoraat Water van NH is van start gegaan met bewustwordingsactiviteiten via verschillende kanalen en wil op deze manier de samenleving bereiken.

Er worden drie billboards opgezet die als doel hebben de gemeenschap bewust te maken van de bescherming en het beheer van oppervlakte waterbronnen, evenals de impact die klimaatverandering heeft op het voortbestaan van het leven op aarde.

Bij de activiteit in Wanica waren onder meer vertegenwoordigers van UNDP, Gonda Asadang (directeur directoraat Water), adjunct districtssecretaris Astrid Wengo en leerlingen van de Johannes Vrolijkschool aanwezig.

Het doel van het project is dat er een nationale aanpak plaatsvindt van de effecten van klimaatverandering door middel van verbetering in het beheer van waterbronnen en kustecosystemen, dit op een zodanige manier die het welzijn van de kustgemeenschappen ten goede moet komen.

BEKIJK OOK
Familie Habib uit Nederland zorgt voor honderden warme maaltijden behoeftige burgers

“Water is een belangrijk aspect voor het voortbestaan van leven”, zegt Haidy Malone, projectmanager van GCCA+ Phase 2 Project. Ze merkt op dat klimaatverandering droogte of hevige neerslag met zich meebrengt die een bedreiging kunnen vormen voor waterbronnen over de hele wereld.

Malone stond in haar toespraak stil bij de wereldwijde campagne onder het thema “Be the change you want to see in the world”. “Het leert ons om actie te ondernemen en de manier waarop wij water gebruiken en beheren te veranderen met de huidige klimaatontwikkeling in gedachten.”

Malone roept de totale Surinaamse gemeenschap op om samen te werken en de krachten te bundelen voor de ontwikkeling van samenlevingen, economieën en planeet Aarde.

De projectfunctionaris vraagt ook aandacht voor Sustainable Development Goals (SDG) 17 die handelt over partnerschappen voor doelen. Zij spreekt dan ook haar erkenning uit voor de EU, UNDP, NH en de Surinaamse regering als partners in het project.