fbpx

NH-minister neemt rapport over overheidsinkomsten uit olie-, gas-, en mijnbouwindustrie in ontvangst

GFC NIEUWSREDACTIE- De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) van Suriname, David Abiamofo, heeft uit handen van Clyde Griffith, National Coördinator Suriname Extractive Industries Transparency Initiative (SEITI) het auditrapport “EITI-SR Report for Fiscal Years 2018, 2019 and 2020” ontvangen.

Met dit rapport, het derde sinds het toetreden van Suriname tot de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) en lidmaatschap in 2017, is een overzicht gepresenteerd van de overheidsinkomsten uit de olie-, gas-, en mijnbouwindustrie. Dit over de periode 2018-2020.

Bij de overdracht waren aanwezig, de leden van de Multi-Stakeholder Group (MSG) van de Suriname Extractive Industries Transparency Initiative (SEITI), Michiel Raafenberg, Daniela Herkul, Bernadette Cederboom en Rayah Bhattacharji.

Abiamofo, in deze genoemd National EITI Champion, prees de MSG voor de inzet en geboden ondersteuning. Dit, ondanks de uitdagingen die de Covid-pandemie met zich meebracht.

De resultaten van dit rapport zullen binnen afzienbare tijd middels een consultatiesessie worden besproken met de diverse stakeholders.

Het EITI-rapport 2018 – 2020 alsook de rapporten over het boekjaar 2016 en 2017 kunnen worden bekeken en gedownload van de SEITI-website.

Achtergrond

Suriname is lid van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), een internationaal orgaan dat bestaat uit landen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het handhaven van de wereldwijde standaard op het vlak van olie, gas en mineralen (extractieve) hulpbronnen.

BEKIJK OOK
Private sector Suriname en Guyana zet in op sterkere samenwerking

Met 55 lidstaten, variërend van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland tot Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago, is de kernovertuiging van het EITI dat natuurlijke hulpbronnen toebehoren aan de burgers van de landen waar ze worden gewonnen.

EITI biedt de standaard waarmee de lidstaten rapporteren over de inkomsten die zijn verdiend met deze niet-hernieuwbare hulpbronnen. Dit, met behulp van een gemeenschappelijke reeks regels/normen die bepalen wat er moet worden bekendgemaakt en wanneer.

Het doel van het EITI-rapport is om het algemeen inzicht te vergroten in de mate van de bijdrage die de winningsindustrie levert aan de economische alsook sociale ontwikkeling van Suriname. Verder is het doel erop gericht om de transparantie eveneens goed bestuur op alle niveaus van de waardeketen van de winningsindustrie te verbeteren.

Het Suriname Extractive Industries Transparency Initiative volgt richtlijnen die erin moeten resulteren dat financiële informatie van bedrijven in de mijnbouw, olie en gas sector transparant worden weergegeven. Dit, voor het zichtbaar maken van ontvangsten met betrekking tot de natuurlijke hulpbronnen, waar de Surinaamse samenleving uiteindelijk van zal profiteren.