fbpx

NH houdt EITI- informatiebijeenkomst voor mediabedrijven

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft een informatiesessie gehouden voor de media over Suriname Extractieve Industries Transparency Initiative (SEITI).

De informatiesessie had als doel de mediabedrijven nader te informeren over de EITI-kandidaatstelling van Suriname, de timeline, de voordelen van EITI voor Suriname, de MSG, het werkplan en de implementatie. Dit om misconcepties en interpretaties te voorkomen.

De samenkomst werd voorgezeten door Dave Abeleven, voorzitter van de Multi Stakeholders Group (MSG) tevens directeur NH. De overige aanwezige leden waren de vertegenwoordigers van de Civil Society, Rayah Bhattacharji en Rene Artist, en van de bedrijven, Micheal Naarendorp en Sharmila Jadnanansing.

De MSG bestaat uit drie vertegenwoordigers van de overheid, drie vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties en drie vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

De EITI is een organisatie die internationale globale standaarden hanteert voor overheden om de inkomsten, die gegenereerd worden van de natuurlijke hulpbronnen zoals: olie, gas en mineralen (delfstoffen) van het land transparant te maken en hoe de besteding van de financiële middelen plaatsvindt.

Naast de ontvangsten en uitgaven, wordt in de rapporten ook informatie opgenomen over licenties en contracten, overheidsaandelen, productiestatistieken, besteding van inkomsten en investeringen. Een primaire voorwaarde om de EITI-kandidaat-status te verkrijgen is de installatie van de MSG.

De standaarden worden samen met de overheid, het bedrijfsleven en de burgergemeenschap geïmplementeerd. De invoering van de EITI- standaarden brengt met zich mee dat alle transacties, die verricht worden in de sector zo transparant mogelijk moeten zijn.

OOK INTERESSANT
Mysterie over Iron Building

MSG

De MSG is belast met de sturing van het EITI- project in Suriname. Volgens de minister van NH, Regillio Dodson, kampt de MSG met een imagoprobleem en is daarom voorstander van deze informatie sessie. Hij bracht naar voren dat het EITI-project een nationale zaak is en de MSG de verantwoordelijke is voor het geheel EITI- project.

De MSG is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van een werkplan, welke aangeeft hoe de standaarden geïmplementeerd zullen worden. Zoals opgenomen in de EITI-standaarden moet de MSG in november 2018 een rapport uitbrengen welke door de Internationale board van EITI wordt gevalideerd. Na goedkeuring hiervan is Suriname dan compliant.

Ook streeft het ministerie ernaar om de informatiestroom naar de samenleving en overige belanghebbenden te optimaliseren door o.a. gebruik te maken van sociale media en de SEITI- website. In oktober 2017 is de ‘public statement’ door Francisco Paris, Regional EITI director for Latin America and Caribbean uitgesproken:” Suriname is going through a normal first phase of implementation as expected in the Standard (i.e. production of the EITI report in the first 18 months). As such Suriname is perfectly within what the Standard establishes for candidate countries at this stage.”(GFC)