fbpx

NGGGB: kerkaangelegenheid uit context gehaald

GFC NIEUWS- In een verklaring zegt de Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin (NGGGB) het ten zeerste te betreuren dat slechts een héél klein gedeelte van de oproep van de eerwaarde Bisschop Steve Meye, op social media en zelfs in kranten buiten de totale context is geplaatst.
“Echter is het gevolg hiervan geweest, dat de geconstateerde onterechte aantijgingen en beschuldigingen berusten op een volledige mis-interpretatie. De fout die wij kennelijk hebben gemaakt is, dat wij door de live-stream uitzendingen van onze samenkomsten, enkele mensen de ruimte hebben gegeven om bewust of onbewust een klein gedeelte uit een oproep naar de Gemeente-leden van de NGGGB toe, uit zijn verband te halen en dat te “posten” op Social Media en andere Media-kanalen. Wij zullen ons ook hier weer houden aan Gods Woord : Romeinen 12 : 19.”
“Op de eerste plaats was deze oproep gericht naar de gemeenteleden van de kerk, en niet naar het groter publiek. Ten tweede is ook duidelijk door de Bisschop aangegeven, dat niemand verplicht was om dit te doen (niemand is gedwongen); maar om te handelen naar hun eigen geloof in de Bijbelse principes (Bijbelteksten : Lucas 6 : 38 en 2 Corinthiërs 9 : 6 t/m 8 NBG51).”
“Ten derde willen wij nadrukkelijk aangeven, dat de opgehaalde giften en donaties geenszins bestemd zijn voor de Bisschop persoonlijk en dus niet in zijn zak terechtkomen; ze zijn bestemd voor het werk van de gemeente, waaronder ook het wekelijks voeden van dak- en thuislozen en overige maandelijkse uitgaven van de kerk (onderhoud van het gebouw, betaling vaste lasten z.a. stroom, water en telefoon).”
“Ten vierde zullen wij in de Gemeente van God, altijd Bijbelsgetrouw handelen in alle weloverwogen besluiten die wij als verantwoordelijken over de “Schapen des Heren” nemen. Wij hebben een persoonlijke gebedsrelatie met God, de Schepper van Hemel en Aarde, en horen dus ook van Hem. Onze verantwoordelijkheid naar Gods kinderen toe, nemen wij héél serieus!”
“Het is goed om ook door te geven, dat wij als Stichting volledig afhankelijk zijn van giften en donaties, aangezien wij geen subsidie krijgen van de Overheid. Gedreven door het Woord van God (Jacobus 1 : 27), hebben wij een gedeelte van het werk van de Overheid overgenomen, zoals het zorgen voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving.”
“Zolang God Almachtig de intenties van ons hart kent, en ziet wat wij doen voor onze medemens, is het voor ons al goed; wij behoeven niet in de Pers daarmee.”
“Tot slot willen wij, van de “Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin”, aan een ieder deze volgende Bijbelse tekst, als leidraad van onze Gemeente, meegeven => 2 Corinthiërs 2 vers 17.”

BEKIJK OOK  Instelling Kinderombudsinstituut Suriname een feit