Newmont Suriname blikt tevreden terug op zijn maatschappelijke betrokkenheid in 2020

GFC NIEUWSREDACTIE- Newmont Suriname (Newmont) blikt tevreden terug op zijn maatschappelijke betrokkenheid gedurende het afgelopen jaar.
“Investeren in het welzijn van de Surinaamse bevolking is een belangrijk onderdeel van onze missie als duurzaam opererend en verantwoordelijk mijnbouwbedrijf,” aldus Shirley Sowma-Sumter, Sr. Director External Relations.
Newmont levert op velerlei gebied een bijdrage aan de Surinaamse economie en de totale samenleving. Het bedrijf heeft in het afgelopen jaar invulling gegeven aan enkele van zijn aandachtsgebieden: het “local content’ beleid en onze community investment strategie.
Local content beleid
Dit beleid beoogt onder meer verhoging van de kwantiteit en de kwaliteit van onze Surinaamse arbeidskrachten ter benutting van Newmont’s mogelijkheden. Newmont biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 2.000 personen; onze medewerkers en loontrekkers werkzaam bij onze toeleveranciers.
Ten aanzien van onze lokale toeleveranciers is het beleid van Newmont gericht op een duurzame verhoging van hun toegevoegde waarde. Dit wordt bewerkstelligd door capaciteitsversterking, productontwikkeling met als uiteindelijk resultaat verhoogde leveranties en dienstverlening aan ons bedrijf.
Newmont is ook bezig om het traject ‘alternative livelihood’ uit te voeren. Personen uit lokale gemeenschappen waar Newmont operaties heeft worden door deelname aan een ontwikkelingsprogramma in de gelegenheid gesteld om de transitie te doen uit de kleinschalige goudsector naar alternatieve economische activiteiten om zodoende hun levensonderhoud te kunnen continueren.
Onze financiële afdrachten aan de overheid in de vorm van royalties, belastingen en rechten en de samenwerking met onze gewaardeerde partner Staatsolie Maatschappij Suriname zijn kenmerkende voorbeelden van onze positie als inclusieve corporate burger, wordt aangehaald in een persbericht.
Verder draagt het bedrijf ook bij aan de verbetering van de governance en de financiële transparantie van de mijnbouwsector door participatie in de Multi-Stakeholder Groep van het Extractive Industries Transparency Initiatief (EITI).
Community Investment
De community investment activiteiten zijn gericht op verbetering van de sociale en economische weerbaarheid van gemeenschappen die wonen in gebieden waar Newmont opereert en direct beïnvloed worden door onze operaties.
De focus van de activiteiten van het afgelopen jaar was voornamelijk gericht op de gezondheid, educatie, capaciteitsontwikkeling en economische groei van deze doelgroep.
Ondanks de diverse uitdagingen die kwamen met de COVID-19 pandemie is Newmont er toch in geslaagd om enkele van de community investment projecten zoals: alfabetisering en gecertificeerde graafmachine trainingen aan 45 personen van de lokale gemeenschap uit te voeren.
Ook is via de Community investment Committee (CIC) in 2020 aan kwetsbare groepen in onze samenleving gedoneerd. Voor donaties vanuit de CIC is er voor het afgelopen jaar ongeveer $ 200.000 uitgegeven.
Zo ontvingen 17 kindertehuizen, als onderdeel van een jaarlijks terugkerend initiatief, vorige maand een donatie van SRD 15.000.
Bij het Community Development Fund (CDF) dat in 2016 is opgericht is er een nieuw bestuur aangetreden. Dit bestuur zal een herstart maken nadat het fonds geruime tijd nauwelijks actief is geweest.
Nieuwe projecten met een duurzaam karakter zullen ten behoeve van en in nauwe samenwerking met de Pamaka gemeenschap worden geïdentificeerd en uitgevoerd. Newmont draagt USD 1 bij aan het fondsvermogen van het CDF voor elke ounce goud dat geproduceerd en verkocht is.
Met betrekking tot de pandemie blijft Newmont zich inzetten om Covid-19 in Suriname te helpen bestrijden. Het Covid-19 Fonds van Newmont heeft een fondsvermogen van $ 1.200.000. Hiervan is in 2020 bijkans $ 700.000 aan apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan gezondheidsautoriteiten en aan medische faciliteiten in Paramaribo en omliggende gemeenschappen.
De afgelopen maanden is nauw samengewerkt met SU4SU om Covid-19 donaties te coördineren. Newmont zal de autoriteiten en gemeenschappen rondom onze operaties blijven steunen om de verspreiding van het virus te voorkomen en de gevolgen van Covid-19 te verzachten.
Het Covid-19 Fonds maakt deel uit van een wereldwijd initiatief dat in april 2020 werd gelanceerd. Doelstelling is het tegengaan van de verspreiding van Covid-19 en het mitigeren van de Covid-19-effecten op de economieën en de bevolking van landen waar Newmont operaties heeft.
Newmont zal zich blijven inzetten voor een gezonde en productieve samenwerking met alle relevante stakeholders en voor het creëren van waarde voor de Surinaamse gemeenschap.

Overige berichten

Add Comment