Newmont Suriname blikt tevreden terug op maatschappelijke betrokkenheid in 2019

GFC NIEUWS- Albert Ramdin, Senior Director External Relations, blikt heel tevreden terug op de maatschappelijke betrokkenheid van Newmont Suriname het afgelopen jaar.
“Investeren in het welzijn van de Surinaamse bevolking is een belangrijk onderdeel van onze missie als duurzaam en verantwoordelijk mijnbouwbedrijf,” aldus Ramdin.
“We leveren natuurlijk direct al een bijdrage aan de Surinaamse economische ontwikkeling door werkgelegenheid te bieden aan meer dan 1300 Surinamers, naast het aangaan van contracten met toeleverantiebedrijven en ook de financiële afdrachten aan de Regering van Suriname en onze partner Staatsolie.”
Er wordt voortdurend geïnvesteerd in verschillende ontwikkelingsprojecten in het gebied rondom Merian, waar m.n. de Paramakaanse gemeenschap woonachtig en werkzaam is.
Newmont heeft ook in 2019 getracht via doelgerichte projecten op het gebied van onderwijs, duurzame ontwikkeling gericht op ondernemerschap en werkgelegenheidscreatie, infrastructuur in het algemeen en op de eilanden in de Marowijnerivier, alsook projecten op het gebied van welzijn te realiseren.
Ramdin zegt dat Newmont Suriname door zal gaan de relaties met de lokale gemeenschap te versterken. “Wij zijn het jaar 2020 gestart met uitermate nuttige en goede gesprekken met het Traditioneel Gezag en de Stichting Duurzame Ontwikkeling Pamaka”, die door de gemeenschap is aangewezen als partner”, zegt Ramdin.
Met veiligheid als uitgangspunt heeft Newmont Suriname, samen met haar partner Staatsolie Maatschappij Suriname onlangs een financiële bijdrage gedaan aan de Mytyl school voor de aankoop van een 30 personenbus. De oude bus verkeerde in slechte staat vandaar dat beide bedrijven ervoor hebben gekozen deze donatie te doen. Deze bus zal worden ingezet om de kinderen van en naar school te vervoeren en naar eventuele andere activiteiten.
Newmont Suriname, vindt het belangrijk om ook aan deze groep ondersteuning te geven, en is van mening dat deze kinderen ook gelijke kansen geboden moeten worden, zodat ze later kunnen uitgroeien tot volwaardige en zelfstandige burgers in onze samenleving.
In het derde kwartaal van 2019 hebben een team van 10 medische professionals, samen met Newmont Suriname werknemers, die als vrijwilligers deelnamen aan het project die gratis medische zorg en de nodige medicijnen verstrekt aan inwoners van enkele dorpen in de omgeving van de Merian goudmijn.
De medische campagne is onderdeel van een partnerschap van Newmont met Project C.U.R.E., in nauwe samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, de Medische Zending en Regionale Gezondheidsdienst (RGD).
Vanwege deze samenwerking kregen meer dan 188 mensen uit verschillende dorpen een uitgebreide medische behandeling en medicijnen. Ramdin vermeld ook dat “vijf instellingen: RGD, Medische zending, Psychiatrisch Centrum Suriname, s’Lands Hospital en Mungra Medisch Centrum medisch apparatuur en verbruiksartikelen gedoneerd hebben gekregen.”
De totale waarde van de donaties aan alle vijf instellingen is US$ 849.468,12. Het bedrag dat besteed is geworden aan verschillende donaties in het afgelopen jaar was een totaal van US$135,421.26.
Newmont Suriname, blijft toegewijd om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Surinaamse samenleving. Maar ook aan de samenwerking met de Paramakaanse gemeenschappen blijft Newmont werken om wederzijdse waarde te genereren en levens te verbeteren door duurzame en verantwoordelijke mijnbouw.
Dit jaar viert het moederbedrijf Newmont samen met al haar wereldwijde operaties haar 100-jarig bestaan. Dit zal niet onopmerkelijk voorbij gaan.