Newmont koestert relatie met overheid en Pamaka

De goudmultinational Newmont koestert de goede betrekkingen die zij heeft met de Pamaka-gemeenschap en de overheid, zegt Albert Ramdien.

Ramdien, Senior Director External Relations van Newmont Suriname, bezocht woensdag minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). Met de minister werd van gedachten gewisseld over het aanhalen van de banden met de overheid, activiteiten in het Pamaka-gebied in Oost-Suriname en andere nog uit te voeren projecten.

Ramdien heeft de minister uitleg gegeven over de mogelijkheden voor de maatschappij om een grote bijdrage te leveren, in de duurzame ontwikkeling van de Pamaka-gemeenschap. Newmont Suriname biedt werkgelegenheid aan circa 280 arbeiders uit het stamgebied aan de Boven-Marowijnerivier en heeft een goede samenwerking met 20 ondernemers die zorgen voor de levering van producten en diensten aan de multinational.

De Newmont-vertegenwoordiger zegt dat de maatschappij bereid is om een steentje bij te dragen aan de renovatie van de residentie, van de graman van Pamaka. De residentie verkeerd in slechte staat. Het gebied wordt nu geleid door waarnemend granman Jozef Forster. De stam is wachtende op de aanwijzing van een nieuwe leider sinds het heengaan van Samuel Forster in 2017.

“Als maatschappij leveren wij graag een bijdrage,” vertelt Ramdien en vervolgende met: “Maar, dat is primair een verantwoordelijkheid van de overheid. Daarnaast verwachten wij ook een bijdrage van de lokale gemeenschappen.” Bij de bouw van productie-units in zowel het Pamaka-gebied, als in andere regio’s wil Newmont een handje toesteken inzake de financiering.

De productie-units staan hoog op de prioriteitenlijst van het ministerie van RO. Ze stellen gemeenschappen in het binnenland in de gelegenheid om hun productie op te voeren, door gebruik te maken van de beschikbare apparatuur in de units.

Minister Dikan gelooft dat de gemeenschappen in het binnenland zichzelf duurzaam kunnen ontwikkelen, als ze kunnen worden begeleid bij het verhogen van hun productie met methoden die weinig mankracht vereisen. Als de productie stijgt hoeven ze de lokale gemeenschappen niet meer alleen voor eigen consumptie te produceren, maar kunnen ook verhandelen. Het ministerie assisteert en begeleid bij het sluiten van akkoorden met afnemers in Paramaribo en in het buitenland.

Ramdien heeft de bewindsman uitgenodigd om een bezoek te brengen aan locaties waar lokale goudzoekers gecontroleerd bezig zijn in de kleinschalige goudmijnbouw, binnen het concessiegebied van Newmont.

Overige berichten