Neus: ik heb een fout begaan en moet instaan voor de consequenties

GFC NIEUWS- “Ik heb een fout begaan en moet nu dus ook de verantwoordelijkheid dragen en volledig instaan voor de consequenties ongeacht mijn persoonlijke mening of gevoelens erover,” zegt Maisha Neus, voorzitter van de politieke organisatie STREI!.

Neus moet op 6 november verschijnen voor de rechter voor het rijden onder invloed.

“Het betreft mijn eerste overtreding, ik heb geen strafblad en ik heb geen schade veroorzaakt. Diverse politieagenten en juristen hebben mij voorgehouden dat het gebruikelijk is dat een geldboete en het tijdelijk invorderen van mijn rijbewijs als consequentie aan mijn daad verbonden zou worden,” zegt Neus.

Ze vervolgt: “naar het schijnt krijgt deze zaak toch nog een staartje als ik een vonnis op mijn naam krijg voor het rijden onder invloed. Dus laat dit een eye-opener zijn voor een ieder. Ik heb een fout begaan en moet nu dus ook de verantwoordelijkheid dragen en volledig instaan voor de consequenties ongeacht mijn persoonlijke mening of gevoelens erover.”

Ten aanzien van de door STREI! opgelegde sancties naar aanleiding van dit gebeuren:

Er is een langdurige en duurzame samenwerking aangegaan met Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV), startende met een radio-uitzending over het rijden onder invloed en bewustwording op 17 november waarbij diverse stakeholders (politie en andere belangenorganisaties) met elkaar in gesprek zullen treden.

STREI! heeft het ministerie van Onderwijs aangeschreven met het verzoek om de voorzitter in de gelegenheid te stellen om een tiental scholen te mogen bezoeken om een voorlichtingsbijeenkomst te verzorgen over de nadelige gevolgen van het rijden onder invloed. Een reactie hierop wordt afgewacht.