fbpx

‘Nee’ tegen alcohol en drugs centraal thema in Goejaba op Wereld Anti-Drugs dag

De Medische Zending Primary Health Care Suriname heeft in het kader van Wereld Anti-drugs dag op 26 juni alcohol – en drugsvoorlichting op de O.S. scholen van Goejaba gegeven.

Deze voorlichtingsactiviteit is een onderdeel van het project: “Improving Child Healthy Schooling (MZ School Health Program)” waarbij ongeveer 10.000 schoolkinderen van 68 GLO-scholen in het binnenland van Suriname worden gescreend en behandeld.

Dit project wordt gefinancierd door “United Nations Children Fund (UNICEF)’. Het doel van deze voorlichtingsactiviteit is het creëren van alcohol en drugs awareness bij de leerlingen.

Bij de schoolscreening wordt er gelet op groei en ontwikkeling, Body Mass index (BMI), gehoor, visus, huid en lichamelijk hygiëne. Binnen het schoolgezondheidsprogramma wordt ook de hemoglobine gehalte onderzocht en worden de schoolkinderen ontwormd.

De schoolscreening wordt gedaan door de Gezondheidszorg Assistenten onder supervisie van de ressortartsen. Bij geconstateerde afwijkingen wordt een specialist erbij gehaald, die de kinderen verder zal onderzoeken en behandelen.

BEKIJK OOK
Alliantie van Surinaamse ondernemers vraagt kredietfaciliteiten aan Eximbank of India

Het schoolgezondheidsprogramma is één van de basisdiensten die de Medische Zending biedt. Het onderdeel ‘Health education and promotion’ wordt in samenwerking met de Nationale Antidrugs Raad uitgevoerd.

De onderwerpen die tijdens de kick-off op 25 en 26 juni zijn behandeld met de kinderen waren groepsdruk (weerbaarheid), zinvolle vrijetijdsbesteding en alcohol en drugsgebruik.

De projectcoördinator, Thompson Danso, is dankbaar voor de ondersteuning die de Medische Zending krijgt van UNICEF in hun streven om alle jongeren in het binnenland gezond te houden.

De voorlichtingsactiviteiten worden binnenkort ook op Brokopondo, Brownsweg en Stoelmanseiland gehouden.