fbpx

Nederlandse afdelingen samenwerkende politieke partijen maken wensen kenbaar

GFC NIEUWS- De Nederlandse afdelingen van de politieke organisaties: de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelingspartij (ABOP), de Nationale Partij Suriname (NPS) en de Pertjajah Luhur (PL) hebben vrijdag hun wensen voor het regeerprogramma 2020 –2025 kenbaar gemaakt aan de samenwerkende partijen, die vooruitlopend op de regeermacht, alvast met maatschappelijke groepen van gedachten wisselen.
Tijdens de online ZOOM-meeting met de leiders van VHP, ABOP, NPS en PL hebben de Nederlandse vertegenwoordigers Lachman Soedamah (VHP Ned), Gilmar Macknack (Abob Ned), John Ritfeld (NPS Ned) en Mundo Kasmo (PL Ned) het zeer op prijs gesteld een bijdrage te mogen leveren op de huidige stand van zaken rondom de diasporagemeenschap en daaraan hun visie en aanbevelingen te verbinden.
De Nederlandse vertegenwoordigers brachten naar voren dat na bijkans 45 jaar nadat de massale immigratie van Surinamers naar Nederland plaatsvond, er nu ongeveer 380.000 mensen van Surinaamse afkomst in Nederland wonen. Surinamers in Nederland zijn hier werkzaam, in alle maar te bedenken beroepen.
Als wij bedenken dat Nederland gerekend wordt tot de vijfde economie van de wereld kunnen wij ons voorstellen wat een potentieel aan kennis, kunde en kapitaal, de Surinaamse diaspora in Nederland in zich herbergt.
Door de diaspora vertegenwoordigers zijn een 15-tal aanbevelingen gedaan waaronder het aanwijzen van een minister of onderminister ‘Diaspora Zaken’.
Het instellen van een afdeling “Diaspora” bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname. Jaarlijks zou Suriname op 25 november, de dag van de onafhankelijkheid van Suriname, een “Diaspora Day” kunnen organiseren waarbij gezaghebbende personen, zakenlieden en financiële experts elkaar kunnen ontmoeten.
Er zouden databanken gecreëerd moeten worden: in Suriname een databank inzake de behoefte en in Nederland een databank inzake de mogelijkheden c.q. bundelen van expertise. Het versoepelen van het personenverkeer tussen Nederland en Suriname en een snellere afhandelingsprocedure bij aankomst te J.A. Pengel Luchthaven. Het invoeren van dubbele nationaliteit.
De partijen die de nieuwe regering zullen vormen, hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren om de diaspora te betrekken bij de ontwikkeling van Suriname.
De Nederlandse afdelingen van de politieke organisaties hebben aangegeven voortaan gezamenlijk op te trekken en dat communicatie en overleg cruciaal zijn om samen besluiten te nemen die de band tussen de diaspora en Suriname zullen versterken. De aanbevelingen zullen in het regeerakkoord worden verwerkt.

BEKIJK OOK
Standaarden gewenst binnen securitybranche