fbpx

Nederlands Migratie Instituut bezoekt Suriname

Een delegatie van het Nederlands Migratie Instituut (NMI) is van 18- 25 mei in Suriname.

Het NMI adviseert onder meer mensen die willen terugkeren naar het land van herkomst, waaronder Suriname. Het NMI is een stichting en bestaat ruim 25 jaar.

Doel van de missie is de verbetering van het verblijf en de ondersteuning van remigranten. Onder leiding van de directeur, Faridah Azimullah, reizen twee consulenten van de Nederlandse instelling mee.

De delegatie zal een bezoek brengen aan verschillende overheidsinstanties en particuliere organisaties voor overleg over de problemen die zich bij terugkeer voordoen.

Momenteel zijn er ruim 1.200 personen die in Suriname gebruik maken van de remigratie-uitkering. Het gezelschap zal te gast zijn bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo om daar aan remigranten en andere geïnteresseerden voorlichting te geven en adviezen te verstrekken.

BEKIJK OOK
Verdere uitwerking projecten besproken tijdens bezoek Rutte

Remigratie is een niet geringe stap in het leven van een migrant. In de praktijk blijken velen tegen diverse problemen aan te lopen in het eerste jaar na remigratie. Tijdens het bezoek aan Suriname zal de delegatie de opgekomen vragen onderzoeken en waar mogelijk daar direct een oplossing voor geven. De delegatie zal tevens mensen die zijn teruggekeerd bezoeken.

Samen met de Sociale Verzekeringsbank houdt de delegatie op de Nederlandse ambassade voorlichtingssessies.