Nederland kan leren van Suriname en andere Zuid- Amerikaanse landen

GFC NIEUWS- Nederland kan lering trekken uit de wijze waarop de Surinaamse overheid evenals andere landen in Zuid-Amerika (Paraguay) proberen de uitbraak van het coronavirus te voorkomen of tot een minimum te beperken. Dat is de mening van meerdere personen die op twitter actief zijn.
Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid is al langere tijd, ofschoon het coronavirus nog niet in ons land is vastgesteld, erg actief met het geven van heldere adviezen aan de gemeenschap. Dat doet het departement in verschillende talen.
Bovendien worden er voor zover dat mogelijk is, verregaande maatregelen getroffen in een poging om een uitbraak te voorkomen, schrijft een twitteraar.
“Suriname reageerde weken eerder dan Nederland door onder meer het geven van goede instructies en het treffen van maatregelen. Dit, terwijl het virus nog niet eens in het land is vastgesteld”.
“In Nederland is er lange tijd sprake geweest van erg trage reacties en een laconieke houding.Terwijl het virus al in buurland Duitsland, nota bene aan de grens, rondwaarde. Ze hebben hier in Nederland liggen slapen en zijn nu pas een beetje wakker geworden. Gaan jullie leren van Suriname”, sneerden meerdere Nederlanders van Surinaamse afkomst op sociale media.