fbpx

NDP: Zonder duidelijke data is normalisatie een gok

GFC NIEUWS- Communicatie en transparantie zijn in deze fase van code rood belangrijke sleutels om de pandemie gezamenlijk te bestrijden.
De NDP wil graag haar bijdrage leveren aan het beheersen van COVID-19, maar door het gebrek aan onderbouwde, gedetailleerde gegevens kan er momenteel geen doelgericht beleid gemaakt noch beoordeeld worden. Dit is een immens obstakel om de situatie beheersbaar te houden, schrijft de partij in een persbericht.
Na lang aandringen van de NDP-fractie in De Nationale Assemblee is er door de regering mondjesmaat informatie gedeeld in de openbare vergadering van 1 september. Ook daarvóór heeft de NDP-fractie reeds meerdere malen én via diverse wegen gevraagd naar relevante statistieken over Covid-19, echter is de gevraagde data nog steeds niet ontvangen.
De NDP-fractievoorzitter was daarom vandaag genoodzaakt wederom een schrijven te richten aan de Voorzitter van DNA om de noodzakelijke informatie te kunnen verkrijgen van de regering. DNA-lid Stephen Tsang heeft daarnaast, vanuit zijn rol als lid van het Parlementair Crisis Management Team, de Minister van Volksgezondheid voor de vijfde maal aangeschreven met het verzoek om specifieke data te delen.
Op zondag 6 september heeft de regering c.q. het Outbreak Management Team een onderhoud gehad met het Parlementair Crisis Management Team. De regering is voornemens om de maatregelen te versoepelen, waarbij ook het bedrijfsleven dit voornemen ondersteunt. “Wij weten dat de huidige president, tevens partijvoorzitter van de VHP, al vanaf maart aandringt op normalisatie. Gezien de huidige zorgwekkende omstandigheden doet de NDP echter een dringend beroep om een goede balans te vinden, maar hierbij altijd mensenlevens te verkiezen boven andere doelen.”
Fractieleider Parmessar geeft in zijn schrijven aan DNA-voorzitter Bee aan dat de NDP bezorgd is over de situatie. Door het ontbreken van data ziet de NDP zich niet in staat om definitief conclusies te trekken over normalisatie, zeker gezien het verloop van het dodental in korte tijd en de alarmerende ontwikkelingen in verschillende regio’s in het binnenland.
De NDP fractie stelde enkele specifieke vragen over deze bezorgdheden, zoals:
– Moet met de dagelijkse oversteek van Surinaamse scholieren die scholing genieten in Frans-Guyana, worden aangenomen dat de grensrivier is opengesteld?
– Kan de regering een concreet plan presenteren indien na de implementatie tot normalisatie de situatie uit de hand mocht lopen: wat is het “worst-case scenario” plan?
– Er zijn alarmerende ontwikkelingen in diverse dorpen. De omgeving Apoera werd zelfs noodgedwongen afgesloten. De NDP-fractie hoopt van harte dat de regering ook maatregelen heeft getroffen om de mensen te voorzien in hun basis levensbehoeften.
– Door de stijging van het aantal Covid-19-geïnfecteerden is de regering genoodzaakt geweest om bij het Regionaal Ziekenhuis Wanica uit voorzorg nu al een vierde tent te bouwen.
Vanaf 1 oktober komen meer dan 100.000 scholieren weer in het dagelijkse circuit. Zijn wij afdoende voorbereid voor de herstart van het schooljaar? Geldt dat voor alle gebieden in ons land? Immers, de situatie vandaag bij de (her)inschrijving van het NATIN zijn op zijn zachtst gezegd zorgwekkend.
De regering heeft tot heden géén plan van aanpak gepresenteerd hoe de sociaal zwakkeren, de bedrijven, de werklozen en vele anderen tegemoet te zullen komen. Terwijl er dagelijks verzwarende maatregelen worden aangekondigd, zoals een solidariteitsheffing, extra government-take, verhoging op benzine en devaluatie. Terwijl in een Covid-periode de regering juist maatregelen dient te treffen om getroffenen tegemoet te komen. De samenleving snakt naar geruststelling, niet naar bedreigingen.
Bovengenoemde zorgpunten zijn essentiële discussies die wij met elkaar moeten voeren, omwille van het nationaal belang zonder elkaar te verdelen. Tot op heden is er onvoldoende ruimte om inhoudelijk te debatteren en een bijdrage te leveren. De NDP-fractie schrijft hierover aan Voorzitter DNA: “Na een relaas van ongeveer 4 uren zijdens de regering, werd aan parlementariërs slechts 2 minuten de ruimte geboden om te reageren”.
Ondanks dat de coalitie beide moties van de NDP-fractie heeft verworpen, heeft de NDP-fractie zich nationaal opgesteld en voor de motie van de coalitie gestemd. De NDP pleit echter voor voorzichtige stappen als het gaat om versoepeling. Zeker als er geen bruikbare data, plan van aanpak of communicatie is.
“Wij hopen dat onze zorgpunten worden meegenomen en kijken hoopvol uit naar een gezamenlijke nationale aanpak ten einde de verspreiding van Covid-19 in te dammen,” aldus de NDP.

BEKIJK OOK
District Governor Rotary onder de indruk van gemeenschapsprojecten Suriname