fbpx

NDP Young Women legt partij-activiteiten vast in Purple with A purpose Info

Purple with a Purpose Info, is de naam van het nieuwsblad dat uitgebracht is door de NDP Vrouwengroep.

Dit blad is afgelopen weekend officieel overhandigd aan de secretaris van het hoofdbestuur, Caroline Heilbron.

Heilbron, feliciteerde de vrouwen met dit initiatief en zei trots te zijn dat zaken die binnen de partij plaatsvinden op dergelijke wijze worden vastgelegd. De partij is groot dus niet eenieder kan altijd bij elke acitviteit aanwezig zijn. Door deze vastlegging in het nieuwsblad kunnen structuren landelijk geïnformeerd worden over activiteiten, zegt Heilbron.

Purple with a Purpose Info legt politieke en bestuurlijke informatie, vanuit de Nationale Democratische Partij, vast die voornamelijk gericht is op de sociale agenda van de regering.

BEKIJK OOK
Diensthoofd BBS bevorderd tot Veiligheidsinspecteur eerste Klasse

Volgens de vrouwen is de sociale agenda een vrouwen agenda. In de eerste editie wordt daarom onder andere ingegaan op de onlangs aangenomen arbeidsbescherming gezinswet.

Deze wet wordt door de vrouwen gezien als een markant moment voor het Surinaamse gezin en toont de regering hiermee wederom daadkracht.

NDP Young Women is een initiatiefgroep die zich vanaf 2014 inzet om vrouwen een forum te bieden voor het versterken van hun capaciteiten middels actieve participatie, scholing en training.