NDP: wijze lessen Ramadan blijven mensheid dienen

INGEZONDEN– De maand Ramadan waarin moslims over de hele wereld vasten, is voorbij.

Deze maand waarin de heilige Quran werd geopenbaard, de maand van vergeving, van barmhartigheid, van saamhorigheid en van genade is voorbij.

Echter, blijven de wijze lessen van ramadan voor altijd. Het gaat in essentie om de lessen en de boodschap van deze heilige maand die door alle tijden heen de mensheid dienen.

Elkaar ondersteunen, hulpbehoevenden helpen, elkaar vergeven, elkaar geen verwijten maken, geduld en respect hebben voor elkaar en nog veel meer.

Deze maand benadrukt hoe wij ernaar moeten streven een beter mens te zijn.

Eid-ul fitr is het feest dat aan het eind van de maand Ramadan wordt gevierd en betekent letterlijk: het verbreken van het vasten.

Dit feest wordt dagenlang in familieverband, met vrienden en in gemeenschapsverband gevierd aan het begin van de 10de maand Shawwaal van de islamitische kalender.

OOK INTERESSANT
Drie gewonden, waaronder een baby van 7 maanden, bij verkeersongeval

Helaas zijn vanwege de pandemie de omstandigheden vanaf vorig jaar aanzienlijk veranderd. Na de Eid-namaaz was het normaal dat moslims elkaar omhelzen, vergiffenis vragen en elkaar vergeven, maar het het nieuwe normaal vereist dat wij social distancing in acht te nemen.

In grote groepen feesten heeft plaats moeten maken voor gezinsbezinning in total lockdown. Wij dienen dit jaar zodanig met elkaar om te gaan, zodat dat wij met Godswil volgend jaar dit feest wat uitgebreider kunnen vieren.

Het geloof en vertrouwen dat wij als gemeenschap dit virus gaan overwinnen moet nu sterker dan ooit zijn. Dit virus heeft enorm veel leed in de wereld gebracht.

Wereldeconomieën lijden eronder, families zijn kapot gegaan, begraafplaatsen zijn vol, crematoria hadden geen plek meer, maar de uitbraak van dit virus heeft de mensheid een zeer wijze les geleerd.

OOK INTERESSANT
52 oude en verziekte bomen worden verwijderd uit de Palmentuin

De wereld heeft een factory reset gehad wat betekent dat de mensheid terug is gegaan naar de basis van waardering voor het basale. Het heeft mensen bij elkaar gebracht zoals nooit tevoren.

In een noodsituatie en tijdens een natuurramp staan wij als mens met elkaar, ongeacht verschillen in religie, cultuur en etniciteit. Zie daar weer de wijze lessen van deze maand.

De Nationale Democratische Partij is een indrukwekkende partij, die bekend staat om haar nationaal karakter.

Wij dragen als partij de integratie, de acceptatie en natievorming altijd hoog, waarbij wij het voorbeeld blijven van broederschap, saamhorigheid en eenheid.

Op deze dag roepen wij alle Surinamers en in het bijzonder onze moslim broeders en zuster op om een steunpilaar te blijven.

Alwidah mahe ramadhan
Eid mubarak!