NDP Vrouwen: politieke acties moeten leerproces kinderen niet frustreren

De NDP Vrouwen hebben met argusogen en diepe bezorgdheid de verschillende acties van Wilgo Valies van de BVL en ALS gevolgd. “Wij vrouwen aangesloten bij de Nationale Democratische Partij (NDP), zullen niet langer aan de kantlijn blijven als het gaat om de toekomst van onze kinderen”, staat in een persbericht.

“Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Elke ouder, ook die beroepsopvoeders zijn, zullen het met ons eens zijn dat elke eerste schooldag een belangrijk momentum voor elk kind markeert. Kinderen kijken reikhalzend uit om te weten of zij met hun vriendjes en vriendinnetjes in een klas zitten en wie hun juffrouw of meester is. Dit mooi moment in de schoolcarrière van elk kind zullen wij niet laten afsnoepen door vakbondsacties met politieke motieven”.

De organisatie wijst er verder op dat de BvL en de ALS het afgelopen schooljaar op de verschillende momenten “onze kinderen van onderwijs hebben onthouden vanwege de eis voor herwaardering. Na de herwaardering eist de BvL thans ook de 25% verhoging die aan ambtenaren is uitgekeerd, ondanks het feit dat onderwijsgevenden uit het Fiso-beloningssysteem, op eis van BvL, gehaald zijn”.

“Tot overmaat van ramp grijpt de BvL een intern besluit en instructie van onderwijs minister Ferrier inzake het ontheffen van het hoofd Examenbureau aan om tot actie te kunnen overgaan. Deze zaak betreft echter geen vakbondsaangelegenheid.
BvL en ALS geven aan geen politiek te drijven maar gezien de recente ontwikkelingen, waarbij de organisatie Mama Sranan Wiki (een verlengstuk van de voornoemde organisaties) oproept tot een volksprotest, is duidelijk te merken dat deze vakbondsacties politiek gemotiveerd zijn met de kennelijke bedoeling te destabiliseren”.

Het Kinderrechtenverdrag gebiedt actoren, dus niet alleen de werkgever, om een zodanige klimaat te scheppen dat onze kinderen hun recht op onderwijs ten alle tijden gewaarborgd is. De aangekondigde acties ontneemt voor de zoveelste keer dit recht van onze kinderen. Voorts streeft ons land ook naar het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) waarin het belang van toegang tot onderwijs duidelijk gearticuleerd is in SDG 4, voert de organisatie verder aan.

“Wanneer wij als land het kinderrechtenverdrag onderschrijven en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in ogenschouw nemen, kunnen wij als ouders niet meer aan de kantlijn staan toekijken dat het leerproces van onze kinderen voor de zoveelste keer wordt verstoord, en wel om politieke redenen. Kinderen behoren in een rustig en stimulerend milieu onderwijs te genieten. Wanneer er teveel onzekerheid is, werkt het door op de prestaties van de kinderen en zo ook de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het ondermijnen van de belofte voor de voorspoedige toekomst van ons geliefd land”, aldus de NDP Vrouwen.

“Met inachtneming van het vorenstaande willen wij vrouwen van de NDP tevens ouders benadrukken dat wij een goed en rustige start van het nieuwe schooljaar willen en geen onnodige onzekerheid binnen het onderwijsproces van onze kinderen wensen.
Indien er onderbrekingen zijn, zal de realisatie van de gestelde doelen door de regering om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren via het ministerie van OWC moeilijk te bereiken zijn. Wij willen tevens benadrukken dat wij als ouders niet meer passief zullen toezien dat onze kinderen de benadeelden worden te midden van een politieke strijd die gevoerd wordt”.

“Dit gezegd hebbende, willen wij ons haasten om ook de regering op te roepen de afspraken (die nog open staan) gemaakt met de leerkrachten op kort termijn na te komen en doen van deze plaats uit een oproep aan de leerkrachten en de ouders om het kind centraal te stellen en gezamenlijk te streven naar een stakingsvrij schooljaar”, besluit de organisatie.

Overige berichten