NDP: vrijheid betekent gelijke kansen voor iedereen

INGEZONDEN Op 1 juli herdenken wij Surinamers de dag dat de slaaf uit Afrika lichamelijk vrij werd verklaard.

Vanaf 1863 is een proces van bevrijding begonnen, maar helaas nog lang niet voltooid.

Tegenwoordig praat men in de wereld van de tot slaaf gemaakten waarbij het veranderen van benamingen deel is van het proces.

De kern van de zaak is echter dat het proces van geestelijk en mentaal vrij zijn, nog lang niet is afgerond.

In oorsprong, vanaf de koloniale tijd tot na de onafhankelijkheid, werden mensen op ons grondgebied verdeeld op basis van land van herkomst, lichaamskleur, cultuur, religie.

Op 25 februari 1980 ging een andere fase van vrijheid in en werd onder andere sociaal maatschappelijk en politiek-bestuurlijk inhoud gegeven aan de eenheid onder de bevolking.

Deze lang gekoesterde eenheid zal zich pas kunnen manifesteren als men geestelijk en mentaal vrij is.

Initiatieven zoals de Brasa Dey van 30 juni 1983, die vanuit de ‘revo’ gedachte werd gehouden, hebben een aanzet gegeven tot het bewust maken van de Surinaamse mens.

Een dergelijke bewustwording voltrekt zich wereldwijd, omdat eenheid en bevrijding regelmatig een terugval meemaken.

De welbekende ‘Black Lives Matters’ en ‘Representation Matters’ roepen op tot erkenning en naleving dat ieder mens belangrijk is en dat elke etnische vertegenwoordiging van elke minderheid telt.

Voor de NDP staat elk mens centraal en is het belangrijk om bij de herdenking van Keti koti te beseffen dat de ontwikkeling van het Surinaams volk gepaard gaat met de waarde van die vrijheid voor elk mens in Suriname.

OOK INTERESSANT
Douane Nederland ontdekt cocaïne naast levende vissen op Schiphol

Wat betekent die vrijheid eigenlijk?

Die vrijheid betekent gelijke kansen voor iedereen, het betekent stoppen met discriminatie, het betekent vrije beleving van de democratie, het betekent vrije meningsuiting, het betekent gelijke rechtsgang, het betekent gelijke sociale zekerheid.

Wij zijn nog steeds bezig ons vrij te maken van de uitingsvormen van kolonisatie, omdat de ‘baas-knecht’ verhouding ook een proces van andere uitingsvormen doormaakt.

Het systeem van handelsverdragen en vrij handelszones zijn bedoeld om handel te reguleren, maar resulteert direct of indirect toch erin dat vele mensen in de wereld nog steeds in armoede leven. Kortom, goed bedoelde initiatieven kunnen door verkeerde aanpak nog steeds gemeenschappen ketenen.

Emancipatie, onafhankelijkheid, revo zijn allemaal uitingsvormen van dekolonisatie en dit proces staat continu onder druk, omdat het Surinaams proces vaker wordt onderbroken.

De kracht is aan ons om de bereikte nationale trots te behouden en te etaleren. Wij zijn voor dekolonisatie en tegen rekolonisatie!

De gebeurtenissen in Suriname, vanaf het aantreden van de huidige regering, zijn zorgelijk en schrikbarend.

Het beperken van vrije meningsuiting, het criminaliseren van personen zonder rechtsgang en waarheidsvinding, de heropleving van discriminatie tussen etnische groepen krijgen steeds weer een kans.

Het bevoordelen van family and friends, maakt dat de gewone burger minder kansen heeft op de arbeidsmarkt. Laten wij ervoor waken dat nepotisme, vriendjespolitiek en polarisatie niet verder de kop op steken.

OOK INTERESSANT
Vakbonden ontvangen nog geen concreet antwoord over koopkrachtversterking

Laten wij op 1 juli, Keti Koti, Mans’ pasi, tot bezinning komen dat mensen die in armoede leven niet vrij zijn. Laten wij, volk en regering, gestalte en inhoud geven aan vrijheid.

De kwaliteit van ons leven wordt bepaald door het niveau van welvaart in materiële zin en door ons welzijn, onze vrijheid.

De waarde van vrijheid voor iedereen geeft ons moed om verder bijdrage te leveren aan meedoen, meehelpen, meedenken, meebeslissen aan waarborging van vrede, tolerantie en verdere opbouw van Suriname.

De NDP wenst ook nog haar felicitaties uitbrengen aan de CPC (Communist Party of the Peoples Republic of China) met haar 100ste jaardag vandaag.

De geschiedenis van deze partij leert ons dat het hebben van de een ideologie, doorzettingsvermogen en lange termijn visie op sociaal economisch gebied ten voordele is van elk volk.

De NDP is dankbaar dat er continue uitwisseling plaatsvindt met de CPC welke bijdraagt aan capaciteitsversterking van de nieuwe generatie leiders binnen de NDP en kijkt uit naar de voortzetting van de samenwerking.

De NDP feliciteert Suriname, bezin en vier de vrijheid en wensen wij u een plezierige en bezinningsvolle Keti koti toe!

Opo kondre man un opo!