fbpx

NDP uit bezorgdheid over huidige Covid-19-ontwikkelingen in brief aan DNA-voorzitter

GFC NIEUWS- De NDP verzoekt in een brief aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) de coalitie en de regering om een nationale aanpak van de Covid-19-situatie in Suriname.
De brief aan de DNA-voorzitter volgt na een bericht van de Communicatiedienst Suriname (CDS) dat er voorbereidingen worden getroffen om over te gaan tot normalisatie.
In het schrijven dat ondertekend is door fractieleider Rabin Parmessar wordt aangehaald dat na lang aandringen van de fractie van de NDP in DNA, de openbare vergadering over de alarmerende Covid-19-situatie uiteindelijk plaatsvond op 1 september; twee weken nadat het interpellatievoorstel werd ingediend door de NDP.
Gedurende de vergadering en ook daarvóór is er meerdere malen gevraagd naar relevante gedetailleerde statistieken rakende Covid-19. “Echter hebben wij de gevraagde data nog steeds niet ontvangen,” schrijft Parmessar.
Op zondag 6 september heeft de regering c.q. het Outbreak Management Team een onderhoud gehad met onder meer het Parlementair Crisis Managementteam. De regering is voornemens om de maatregelen te versoepelen, waarbij ook het bedrijfsleven dit voornemen ondersteunt. “Wij weten dat de huidige president, tevens partijvoorzitter van de VHP, al vanaf maart aandringt op normalisatie. De NDP-fractie doet een dringend beroep om, gezien de huidige zorgwekkende omstandigheden, een goede balans te vinden, maar altijd te verkiezen voor mensenlevens. Hoewel wij het toejuichen dat reeds enkele dagen door beleidsmakers wordt aangegeven dat de cijfers wijzen op positieve ontwikkelingen, zijn wij echter nog bezorgd over de situatie, omdat er nog data ontbreken om definitief de conclusie te trekken, zeker gezien het toeloop op het dodental in korte tijd. Vooralsnog ontbreken gedetailleerde data, zeker betreffende de situatie in de verschillende regio’s in het binnenland.”
De NDP-fractie heeft enkele concrete zorgpunten, die zij via u wenst door te geleiden naar de regering:
– Het gebrek aan gedetailleerde gegevens waaruit met diepgaande onderbouwing, efficiënt en doelgericht beleid kan worden gemaakt en beoordeelt, is een immense obstakel om de situatie beheersbaar te houden. De NDP-fractie heeft op diverse bijeenkomsten concrete vragen hierover gesteld. Wanneer kan de NDP-fractie over de relevante statistieken beschikken, zodat zij ook haar bijdrage kan leveren?
– Kan uit de statistieken worden afgeleid welke type activiteiten leiden tot verhoogde besmettingen? Zijn het werk-, feest-, ontspanningsgerelateerde activiteiten?
– De regering heeft nimmer officieel aangegeven als de grens aan de Marowijnerivier is opengesteld. Moet met de dagelijkse oversteek van Surinaamse scholieren die scholing genieten in Frans Guyana, worden aangenomen dat de grensrivier is opengesteld?
– Onlangs is een reiziger afkomstig uit Nederland positief bevonden op Covid-19 en heeft ook een verplegend personeelslid geïnfecteerd. Is het niet raadzamer om het quarantaine beleid voor onder meer Nederland en Curaçao te herzien?
– De regering en coalitie blijven de succesvolle aanpak van de vorige regering miskennen, waardoor het moeilijk wordt om positief en nationaal bij te dragen aan dit complex vraagstuk. In de moties van de NDP-fractie vragen wij dringende aandacht voor in het bijzonder de financiële ondersteuning naar de samenleving toe. Ondanks de coalitie beide moties van de NDP-fractie heeft verworpen, heeft de fractie zich nationaal opgesteld en voor de motie van de coalitie gestemd, omdat Covid-19 geen onderscheid maakt tussen coalitie of oppositie.
– Een ander zorgpunt van de NDP-fractie is namelijk of de regering een concreet plan kan presenteren indien na de implementatie tot normalisatie de situatie uit de hand mocht lopen; dan denken wij in termen van verhoogde besmettingen en een enorme toeloop op het dodental? Wat is het ‘’worst-case scenario’’ plan?
De regering heeft tot heden géén plan van aanpak gepresenteerd hoe de sociaal zwakkeren, de bedrijven, de werklozen en velen anderen tegemoet te zullen komen. Het enige dat wij dagelijks in de media vernemen zijn verzwarende maatregelen, zoals een solidariteitsfonds, extra government-take en verhoging op benzine, devaluatie en dergelijke, terwijl in een Covid-periode de regering juist maatregelen dient te treffen om de mensen tegemoet te komen. De samenleving snakt naar geruststelling, niet naar bedreigingen.
Voorts hebben wij uit de media alarmerende berichten mogen vernemen over de situatie in diverse dorpen in het Binnenland. Vanwege de enorme toename van de Covid-gevallen in regio Apoera, werd op zaterdag 5 september besloten om die regio abrupt af te sluiten. De NDP-fractie hoopt van harte dat de regering ook maatregelen heeft getroffen om de mensen te voorzien in hun basis levensbehoeften.
Ook in de woongemeenschappen Matta, Witsantie, Bigi Poika en diverse dorpen in het Boven-Surinamegebied, dienen er specifieke maatregelen per woongemeenschap getroffen te worden. Vooralsnog wordt deze informatie waar wij om gevraagd hebben niet verstrekt! Niet zonder reden heeft de Medische Zending een ernstig waarschuwend bericht de deur uit doen gaan. We dienen ook deze gemeenschappen te beschermen, door onder meer de vakantiegangers in goede banen te leiden.
Het menselijk potentieel in de zorgsector kan de maandenlange druk niet meer goed aan. De reguliere gezondheidszorg raakt steeds verder verwaarloosd. Op de bijeenkomst van zondag 6 september jl., heeft de NDP-fractie wederom aandacht gevraagd voor deze kwestie en erop gewezen om zeer voorzichtige stappen te zetten als het gaat om versoepeling.
Terwijl deze ontwikkelingen ons zorgen baren, geven deskundigen aan dat een groot aantal besmette personen onvindbaar is. Door de stijging van het aantal Covid-19-geïnfecteerden is de regering genoodzaakt geweest om bij het Regionaal Ziekenhuis Wanica uit voorzorg een vierde tent te bouwen. Daarnaast moeten wij erbij stil staan dat vanaf 1 oktober er meer dan 100.000 scholieren weer in het dagelijkse circuit komen, die al die tijd (vanaf 16 maart) veilig thuis gehouden zijn. Zijn wij hierop afdoende voorbereid? In alle gebieden van ons land?
Op 9 september hebben wij gemerkt dat bij de hoofdingang van het Natuur Technisch Instituut (NATIN) aan de J. Lachmonstraat, er een samenscholing van enkelen honderden personen heeft plaatsgevonden voor inschrijvingen voor het nieuw schooljaar. De wachtrij liep van bovengenoemde hoofdingang tot aan de Leysweg, zonder de Covid-19- maatregelen in acht te nemen. Dit is slechts één voorbeeld, terwijl deze situatie zich echter op meerdere locaties voordoet. De handhaving tussen 05.00 uur en 20.00 uur laat veel te wensen over en dient geïntensiveerd te worden.
Bovengenoemde zorgpunten zijn essentiële discussies die wij met elkaar moeten voeren, omwille van het nationaal belang zonder elkaar te verdelen. Helaas wordt ons geen voldoende ruimte geboden in uw college om over deze materie inhoudelijk te debatteren. Na een relaas van ongeveer 4 uren zijdens de regering, werd aan parlementariërs slechts 2 minuten de ruimte geboden om op te reageren. Is het hoogste college van staat in dienst van de regering? Dient het parlement niet de kar te trekken op de vergaderingen?
De NDP-fractie hoopt dat deze zorgpunten ter harte worden genomen en kijkt hoopvol uit naar een gezamenlijke nationale aanpak, ten einde de verspreiding van de Covid-19-pandemie in te dammen,” besluit Parmessar.

BEKIJK OOK
Ramdin staat stil bij internationale antidrugsdag