NDP trekt zich te elfder ure terug “De Economische Dialoog”

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft zich te elfder ure teruggetrokken uit het nationale debat over de economie.
Daarbij is er geen enkele reden opgegeven voor afzegging, maar wordt de afmelding afgedaan met de zinsnede ”hierbij deel ik u mee dat de Nationale Democratische Partij (NDP) vanwege omstandigheden afziet van deelname aan dit debat”.
De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is op 30 april in samenwerking met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de ICT Associatie (ICT-As) gestart met een debattenserie “De Economische Dialoog”.
Het debat biedt de partijen de mogelijkheid om hun financieel-economische visie en beleidsinzichten te delen met de samenleving, waarbij de mogelijkheid van de samenleving aanwezig is om kritische vragen te stellen. Voor dit debat hebben 16 partijen die meedoen aan de verkiezingen zich aangemeld, inclusief de Nationale Democratische Partij (NDP).
Op basis van de verkregen reacties uit de samenleving was men zeer verheugd met de participatie van de NDP, als grootste regeringspartij van de afgelopen 10 jaren aan dit debat.
Op debat dag 2 op 4 mei staan ingeloot de NDP, de SPA en De Nieuwe Wind. Namens de NDP zou het DNA-lid Drs. Oesman Wangsabesarie de presentatie verzorgen.
Het is zeer teleurstellend en onbegrijpelijk dat de NDP te elfder ure op zondag 3 mei om 12.35 uur een mail stuurt naar de organisatie en zich terugtrekt uit het debat. Hierbij wordt er geen gegronde rede opgegeven voor afzegging, maar wordt volstaan met de mededeling dat de NDP “vanwege omstandigheden afziet van deelname aan dit debat”, schrijft de VES in een persbericht.
De VES, VSB en ICT-Associatie spreken hun teleurstelling uit over de terugtrekking van de NDP en vinden het zeer merkwaardig dat twee regeringspartijen, NDP en HVB, de publieke dialoog over het economisch beleid niet aandurven met de samenleving.