NDP: Mensen smokkelpraktijken?

INGEZONDENDe Nationale Democratische Partij (NDP) heeft nota genomen van de zeer verontrustende verwikkelingen over de komst van grote groepen Haïtianen naar Suriname.

Reeds enkele weken circuleren er berichten op social media en is te merken in de samenleving, dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij chartervluchten uitvoert, vanuit Port Au Prince, Haïti.

Dit terwijl door de Surinaamse autoriteiten de lippen stijf op elkaar wordt gehouden, en geen duidelijke antwoord is gekomen, over hoe dat mogelijk is ondanks het feit dat het luchtruim en de grenzen, deels gesloten zijn, vanwege de Covid-19 pandemie.

Door deze ontwikkeling wordt de kans en het gevaar vergroot, voor de verdere spreiding van het virus en mogelijk andere varianten en de 3e golf.

Informatie heeft ons bereikt dat voor deze grote groep Haïtianen, het ondergaan van de verplichte quarantaine niet geldt, en dat zij zonder enig onderzoek, het land binnen komen.

De vragen die bij ons rijzen zijn:

Hoeveel vluchten zijn de afgelopen 8 weken uitgevoerd?

Hoeveel Haïtianen bevinden zich nu in Suriname?

Wat is/was de eindbestemming? Wat is het doel van de komst van zoveel Haïtianen, naar Suriname?

Hoeveel gaan terug?

Zijn er ook besmette gevallen bekend bij het Covid-team?

Is het de regering menens om, als gevolg van deze situatie, op te treden en de samenleving te informeren?

Onder wiens verantwoordelijkheid worden deze vluchten uitgevoerd?

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: De rijken in Suriname worden rijker, de arme mensen steeds armer

De NDP is zeer bezorgd over deze onduidelijke ontwikkelingen en roept de president op om terstond te komen uitleggen, aan de gemeenschap, wat er precies aan de hand is.

OOK INTERESSANT
Amerikaanse media interviewen Santokhi over investeringsmogelijkheden in Suriname

Dat deze situatie uit de hand dreigt te lopen blijkt uit het feit dat onze Oosterburen hun bezorgdheid hebben uitgesproken, bij monde van de Franse ambassadeur, Antoine Joly, omdat blijkt dat een groot deel van de Haïtianen, richting de Franse kant gaan.

Een krant maakt zelfs melding van dat een ‘autohandelaar’ betrokken is bij deze zaak en grote geldbedragen verdient aan de overtocht, van Haïtianen, naar Suriname. Dit riekt naar een bedenkelijke zaak welke terstond onderzocht dient te worden.

Als zelf de Franse ambassadeur zegt dat deze handelingen duidelijk het karakter vertonen van mensensmokkel, welke een zwaar grensoverschrijdende misdrijf is, dan is het hek van de dam.

De NDP is van mening dat deze uitspraak zeer ernstig opgevat dient te worden en dat het Openbaar Ministerie onverwijld een onderzoek dient in te stellen.

De partij vindt het een zeer kwalijke zaak dat, terwijl de minister van Volksgezondheid, kenbaar heeft gemaakt dat er zeer gevaarlijke varianten van het virus in Suriname circuleren, deze activiteiten, onder de neus van de autoriteiten plaatsvinden, en er niet wordt opgetreden, terwijl de vergroting van het gevaar, op een 3e golf, op ons afkomt.

OOK INTERESSANT
Illegale Braziliaanse verdachte gearresteerd na gewapende beroving in Surinaams hotel

Dat er wordt aangegeven dat de vluchten voorlopig zijn stopgezet omdat de Franse ambassadeur alarm heeft geslagen, duidt op de incompetentie van de regering om haar eigen regels te handhaven en worden die overboord gegooid.

De regering is in feite op het matje geroepen en op de vingers getikt, door de Franse autoriteiten, terwijl deze bizarre handelingen reeds weken vooraf bekend waren.

Wij zijn van mening dat de regering, in DNA, ter verantwoording geroepen dient te worden, temeer daar de nationale volksgezondheid, ernstig in gevaar is gebracht.

Terwijl het volk in een onbegrijpelijke lockdown gevangen wordt gehouden, wordt door de regering haar eigen regels overboord gegooid en geeft toestemming om het luchtruim en de grenzen open te houden voor de Haïtianen.

Terwijl het bijna onmogelijk is voor familie in Nederland om hun ouders en familie te bezoeken, in Suriname, krijgen niet-Surinamers de vrije toegang tot het land met alle gevolgen van dien voor onze nationale volksgezondheid.

De NDP heeft niets tegen de komst van de Haïtianen omdat Suriname en Haïti diplomatieke en vriendschapsbanden, met elkaar onderhouden, maar wijst op hoe zaken ongecontroleerd, plaatsvinden.

De NDP dringt met klem op aan bij de regering, haar verantwoordelijkheid te nemen in deze aangelegenheid en terstond maatregelen te treffen ter voorkoming van verdere escalatie en bescherming van de samenleving.