NDP: leven gemiddelde burger ondraaglijk geworden

GFC NIEUWSREDACTIE- Het leven van de gemiddelde burger is thans ondraaglijk geworden.

In een motie roept de Nationale Democratische Partij (NDP) de regering op om bij de besteding van de beschikbare financiële middelen prioriteit te geven aan ondersteuning en bescherming van kwetsbare groepen.

De Nationale Assemblee (DNA) kwam vrijdag weer bijeen voor de behandeling van een wetswijziging in het kader van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand.

Hieronder de motie van NDP

Gehoord te hebben,

– De behandeling van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 No. 15)
– De Missive van de Raad van Ministers no. 595 A/Rvm inhoudende richtlijnen voor het gebruik van een privé voertuigen ten behoeve van de President, vice president en leden van de Raad van Ministers.

Overwegende,

– dat thans in Suriname in totaal 8595 geregistreerd staan met ruim 158 sterf gevallen
– dat mede gelet op de Covid-situatie het leven van de gemiddelde burger thans ondraaglijk is geworden
– dat mede door de ondraaglijke situatie vanwege Covid het leven van gezinnen en overige kwetsbare groepen onder zeer grote druk is komen te staan met verregaande sociaal maatschappelijke gevolgen zoals suïcide, stress en burgerlijke ongehoorzaamheid
– dat vanwege de Covid-situatie des te meer aandacht besteed moet worden aan het respecteren van mensenrechten vanwege de doorgevoerde Covid-maatregelen ter beperking van de vrijheid van individuen
– dat de beloofde en toegezegde Covid-steun en de loonronde aan de samenleving vooralsnog tot de dag van vandaag is uitgebleven.
– dat de regering te midden van Covid-crisis in de wereld en in ons land, per 1 januari 2021 aan de vergoeding voor het gebruik van hun privévoertuig drastisch en wel met ruim 500% heeft verhoogd
– dat deze verhoging het land opgeteld jaarlijks ruim SRD 3.646.800 ten laste van de staatsbegroting kost en ruim SRD 18.234.000 over een periode van 5 jaar.
– dat het momentum (timing) van deze maatregel in relatie tot de huidige crises. volstrekt onjuist is en dat vele leden van alle kanten van het parlement de regering aan te zetten tot grondige evaluatie in deze.

Besluit

1. De regering op te roepen voornoemde verhoging van haar eigen vervoerstoelage onmiddellijk terug te draaien.
2. De regering voor te stellen te werken aan alternatieve en voor het volk minder belastende voorzieningen ten behoeve transport.
3. De regering op te roepen deze vrijgekomen middelen te besteden in de strijd tegen Covid en ter aanvulling van de begroting ter ondersteuning van kwetsbare burgers, mensen met een beperking, sociaal zwakkeren en kleine ondernemers die behoeftig zijn.
4. Dat de regering bij de handhaving en uitvoering van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 No.15) en besteding van de beschikbare financiële middelen prioriteit geeft aan ondersteuning en bescherming van de voornoemde kwetsbare groepen.